2021 vasario 03

Galutinis teismo sprendimas: G.Riabčiuko skundas atmestas


Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vasario 3 d. priėmė neskundžiamą nutartį, kuria atmetė Genadijaus Riabčuko apeliacinį skundą bei paliko nepakeistą asociacijai „Linava“ palankų pirmosios instancijos teismo sprendimą.

Kaip sako „Linavos“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas, ši byla yra buvusio prezidento E.Mikėno suorganizuoto neteisėto prezidiumo posėdžio pasekmė ir yra susijusi su 2018 metų „reideriniu užgrobimu“, kadangi nebūdamas prezidiumo nariu „didvyris“ M.Račkauskas balsavo kaip prezidiumo narys, skirdamas G.Riabčiuką generaliniu sekretoriumi. Šiame posėdyje labai aktyviai dalyvavo visa revizijos komisija.

G.Riabčiukas teismo keliu siekė būti pripažintas „Linavos“ generaliniu sekretoriumi. Jis tą darė remdamasis 2018 metų lapkričio 21 d. protokolu. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo pateiktą Asociacijos „Linava“ prezidiumo 2018 m. lapkričio 21 d. posėdžio protokolą, kurio pagrindu buvo prašoma įregistruoti generaliniu sekretoriumi G. Riabčuką, pasirašė posėdžio pirmininkas E. Mikėnas, posėdžio sekretorė revizijos komisijos narė A.Mecelienė bei prezidiumo nariai A. Ašmankevičius, A. Pajuodis, M. Svirko, R. Vėlavičius ir save pasiskyręs prezidiumo nariu M. Račkauskas.

Prieš šį neteisėtą protokolą aktyviai pasisakė prezidiumo nariai V.Bučinskas, R.Vosylius, R.Martinavičius, A.Telmentas, .B.Geležiūnas ir O.Tarasov.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat iš G.Riabčiuko priteisė 1 500 Eur asociacijos patirtoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. O taip pat G.Riabčiukas turės padengti visas trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“ pirmos instancijos teisme atstovavimo išlaidas  2 359,50 Eur. Viso į asociajos sąskaitą iš G.Riabčiuko turės įplaukti 3859,50 Eur.