2020 lapkričio 13

Generalinė IRU asamblėja paragino valstybes spręsti dėl COVID-19 kylančias problemas


IRU generalinėje asamblėjoje, kuri pirmą kartą istorijoje buvo organizuota nuotoliniu būdu, buvo priimtas kreipimasis į atstovaujamų šalių Vyriausybes, raginant imtis skubių priemonių COVID-19 pandemijos padariniams pašalinti.

„Linavos“ iniciatyva IRU generalinės asamblėjos darbotvarkėje atsiradęs klausimas buvo patvirtintas 2020 metų lapkričio 12 vykusioje IRU Generalinėje asamblėjoje.

IRU nariai atkreipė dėmesį į tai, kad Vyriausybės ignoruoja sudėtingą transporto verslo situaciją COVID-19 pandemijos metu, taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad transporto bendrovėms gresia bankrotų banga. Generalinės asamblėjos priimtame kreipimesi atkreipiamas dėmesys į tai, kad oro ir geležinkelių transporto bendrovės šioje sudėtingoje situacijoje gauna subsidijas, o milijardo nuostolius patiriantys sausumos vežėjai subsidijų iš valstybių negauna.

IRU generalinė asamblėja paragino užtikrinti tiek globalių, tiek tarpvalstybinių veiksmų koordinavimą siekiant transporto sektorių apsaugoti nuo pandemijos padarinių. Nuolat didėjant pandemijos mastams laikytis įvairių regioninių ir nacionalinių apribojimų darosi vis sudėtingiau.

„Veiksmų koordinavimas tarp Vyriausybių ir įvairių regionų yra tiesiog būtinas, skiriant didelį dėmesį vairuotojų saugumui“ – rašoma IRU generalinės asamblėjos priimtame dokumente. Be to, pažymima, kad reikia imtis visų priemonių, kurios palengvintų tranzitą ir sienų kirtimą COVID-19 pandemijos metu.