LT EN RU
Naujienos

Belgijos transporto ministerija atsakė į dažniausius klausimus dėl kassavaitinio poilsio

2015 liepos 15

Tarptautinė kelių transporto sąjungos IRU sekretoriatas gavo Belgijos transporto ministerijos atsakymus į klausimus dėl draudimo praleisti normalų kassavaitinio poilsio laikotarpį transporto priemonėje. Jie buvo pateikti po to, kai IRU atkreipė Belgijos institucijų dėmesį į tai, kad trūksta praktinės informacijos ir rekomendacijų dėl naujų priemonių įgyvendinimo.

Asociacija „Linava“  pateikia savo nariams IRU gautus Belgijos transporto ministerijos atsakymus dėl įstatymo įgyvendinimo praktikos.

1.      Kaip tiksliai bus aiškinama nuostata „privalomas kassavaitinis poilsis, kuriuo pasinaudota transporto priemonėje kontrolės momentu“? Ar pažeidimas nustatomas, kai vairuotojas praleidžia visas 45 valandas kabinoje, ar kontroliuojanti institucija spręs savo nuožiūra?

Atsakymas: Konkrečiai formuluojant vairuotojas pažeidžia įstatymą, kai jis naudojasi poilsio laikotarpiu savo transporto priemonėje kontrolės metu, ir tachografo duomenys rodo, kad ankstesnis poilsio laikotarpis buvo sutrumpintas poilsio laikotarpis, nes iš tiesų jis turėtų naudotis normaliu kassavaitiniu poilsio laikotarpiu, kuris neleidžiamas transporto priemonėje.

2.      Ar kontroliuojančios institucijos vertins normalius kassavaitinio poilsio laikotarpius, kurie gali vykti per 28-dienų kontrolės laikotarpį, t.y. už faktinės kontrolės ribų? Ar bus reikalaujami įrodymai apie vietą, kurioje buvo pasinaudota normaliu kassavaitiniu poilsiu?  Jei taip, kokie įrodymai – viešbučio sąskaitos, draugų/šeimos ar kitų patvirtinimai? Kaip kontroliuojančios institucijos įvertins situacijas, kai pateikiama darbdavio pažyma apie kassavaitinio poilsio laikotarpį?

Atsakymas: Kontroliuojanti institucija turi nustatyti faktinį pasinaudojimo normaliu kassavaitiniu poilsio laikotarpiu veiksmą.  Pažeidimas gali būti nustatytas tik „flagrante delicto“ (lot. „nusikaltimo vietoje“). Kontrolieriai gali nereikalauti įrodymų ex post (lot. po veiksmo), kad vairuotojas nepasinaudojo poilsio laikotarpiu transporto priemonėje. Šioje situacijoje kontroliuojantys pareigūnai nereikalaus jokios pažymos iš įmonės.

3.      Kaip įstatymus įgyvendinančios institucijos spręs situacijas, kai skaitmeniniame tachografe duomenys įvedami rankiniu būdu?

Atsakymas: Kontrolės praktika šiuo klausimu nesikeis.

4.      Kelių saugumas gali būti pavojuje, jeigu vairuotojas trukdomas kontrolės tikslais tuo metu, kai jis naudojasi poilsiu. Kaip kontroliuojančios institucijos užtikrins, kad vairuotojai nebūtų trukdomi, pavyzdžiui tada, kai jie naudojasi sutrumpintu kassavaitiniu poilsiu?

Atsakymas: Kontrolė privaloma pagal Reglamentą (EB) 561/2006, siekiant užtikrinti jo įgyvendinimą. ES įstatymo leidėjas, reglamento autorius reikalauja kontrolės, laikydamasis nuomonės, kad ji būtina siekiant nustatytų tikslų.

5.      Reikia taip pat atsižvelgti į vairuotojo ir krovinio saugumą – neapsaugotose aikštelėse kyla užpuolimų arba vagysčių pavojus.

Atsakymas: Pagal reglamentą (EB) 561/2006 „kassavaitinis poilsio laikotarpis“ – tai kassavaitinis laiko tarpas, per kurį vairuotojas gali laisvai disponuoti savo laiku, apimantis „normalų kassavaitinio poilsio laikotarpį“ arba sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį“.

Iš šio apibrėžimo išplaukia, kad jeigu per tam tikrą laikotarpį vairuotojas yra atsakingas už užduotis, tokias kaip transporto priemonės arba krovinio saugumas, toks laikotarpis negali būti laikomas poilsio laikotarpiu, kadangi vairuotojas negali laisvai disponuoti savo laiku. Toks laikotarpis turi būti apibūdinamas kaip „buvimo darbo vietoje“ arba net „kitas darbas“.

Suprantama, kad įmonės nori kaip galima geriau apsaugoti savo vairuotojus, krovinius ir transporto priemones. Įmonės gali laisvai organizuoti savo transporto operacijas mažindamos kaštus su sąlyga, kad būtų laikomasi teisės aktų. Galima organizuoti transporto operacijas nedarant pažeidimų. Transporto priemones galima laikyti saugomose aikštelėse. Būtų naudinga kelti logistikos tiekėjų ir infrastruktūros vadovų sąmoningumą šiuo klausimu ateityje didinant poilsio vietų saugumą.

Be to, yra mokymai, konkrečiai susiję su vairuotojų  ir krovinių apsauga nuo užpuolimų ir vagysčių, jie yra  profesinės kompetencijos reikalavimų dalis. Šiame kontekste taip pat reikėtų priminti, kad valdžios institucijų misija apima, visų pirma, vairuotojų socialinę apsaugą ir kelių saugumą visiems kelių naudotojams.

6.      Jautrūs temperatūrai kroviniai – kaip įstatymus įgyvendinančios institucijos vertins situaciją, kai vairuotojas turės išeiti iš viešbučio, norėdamas patikrinti priekabą, ar tai bus laikoma poilsio nutraukimu?

Atsakymas: Iš tikrųjų, šis klausimas, kaip ir prieš tai pateiktas, nėra apie Belgijos priemones, bet apie bendrą Reglamento (EB) 561/2006 vykdymą. Šis Reglamentas nenumato, kad vairuotojas nutraukia savo poilsio laikotarpį, siekdamas užtikrinti krovinio saugumą. Reglamentas nustato, kad poilsio laikotarpis yra, kai vairuotojas gali laisvai disponuoti savo laiku, tačiau tai nėra tas atvejis, jeigu jis yra atsakingas už krovinio priežiūrą. Būtų naudinga kelti logistikos tiekėjų ir infrastruktūros vadovų sąmoningumą šiuo klausimu ateityje didinant saugumą ir suteikiant pagalbą poilsio vietose (žr. 5 punktą).

7.      Jeigu ši patikra bus taikoma daugiausia užsienio registracijos transporto priemonėms, gali kilti diskriminacijos pavojus. Kaip bus tikrinamos ar pasirenkamos transporto priemonės?

Ši priemonė taikoma visiems vairuotojams, kurie naudojasi poilsio laikotarpiais savo transporto priemonėse Belgijos teritorijoje. Todėl nėra jokios diskriminacijos dėl vairuotojo arba įmonės nacionalinės priklausomybės.

Patikros kelyje vykdomos ne tikrinant transporto priemonės valstybinius numerius, o transporto kategorijas, priklausomai nuo galimo rizikos lygio.