LT EN RU
Naujienos

IRU susitikimuose ginti Lietuvos vežėjų interesai

2018 kovo 06

Praėjusią savaitę asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Tomas Garuolis lankėsi Briuselyje, kur vyko įvairūs tarptautinės vežėjų sąjungos IRU susitikimai. Jų metu buvo kalbama apie kelių transporto ateitį, laukiančius iššūkius, išsakyti Lietuvos vežėjų lūkesčiai, gintos jų pozicijos. 

Pirmiausiai T. Garuolis pasisakė Europos parlamento Transporto komitete. Jo metu aptartas naujasis mobilumo paketas. Atkreiptas dėmesys į jo trūkumus ir aspektus, kurie dalį Europos Sąjungos šalių vežėjų padarytų nekonkurencingais. Kritikuotas reikalavimas grįžti į transporto priemonės registracijos šalį. Atkreiptas dėmesys, kad trečiųjų šalių transporto įmonės įgytų konkurencinį pranašumą prieš dalį ES vežėjų.

Pristatymo metu paliesti praktiniai aspektai, tad sulaukta nemažo susidomėjimo ir klausimų. Europos parlamento atstovai išreiškė nuomonę, kad mobilumo paketas gali sumažinti darbo vietų skaičių transporto sektoriuje. Neišsaugojus darbo vietų nebus galima užtikrinti ir  darbuotojų teisių.

Kitą dieną vykusiame IRU krovininio transporto tarybos (CLTM) posėdyje įvairių šalių asociacijų atstovai ieškojo bendros pozicijos dėl mobilumo paketo, kabotažo direktyvos ir jos taikymo komandiruojamiems darbuotojams. Skirtingų šalių atstovų nuomonės išsiskyrė. T. Garuolis ir kiti periferinių ES šalių atstovai atkreipė dėmesį, kad Vakarų Europoje gimsta iniciatyvos nubausti Rytų Europos vežėjus, vien dėl to, kad jie yra konkurencingesni ir užima nemažą dalį ES rinkos. Pastebėta, kad socialinis dempingas yra neteisinga sąvoka, nes rytų Europos įmonės atitinka vakariečių keliamus reikalavimus. Dėl atsirandančių protekcionistinių įstatymų ES rinka šiuo metu yra skaldoma.

Nepalankiai vertintas ir mobilumo paketas. Kai kurie pasiūlymai yra nelogiški ir paveiks periferinių ES šalių vežėjus. Jiems bus sukurti dirbtiniai barjerai trukdantys laisvai judėti prekėms ir paslaugoms, darbo jėgai. Poveikis periferinėms šalims bus gerokai didesnis nei esančioms arčiau žemyno centro.

Diskutuota ir apie vairuotojų trūkumą, būdus, kaip į sektorių pritraukti trūkstamos darbo jėgos.