LT EN RU
Naujienos

ITF: ateities perspektyva – neribojamas ETMK leidimų skaičius

2015 birželio 08

2015 m. gegužės 27–29 dienomis Leipcige vyko svarbiausias globalus metų transporto politikos renginys – Tarptautinio transporto forumo (ITF) kasmetinis suvažiavimas ir ministrų susitikimas. Jame aktualiausias kelių transporto srities klausimas Lietuvos vežėjams – Tarptautinių krovinių vežimo su ETMK leidimas Kokybės chartijos (toliau – Kokybės chartija) patvirtinimas.

Kokybės chartija buvo rengiama ITF kelių transporto darbo grupėje keletą metų, jai nuolat priešinosi kai kurių valstybių (ypač ne Europos Sąjungos šalių) atstovai. Įsigaliojus šiam didelės apimties dokumentui, visose ETMK kvotos šalyse turės būti įgyvendinti reikalavimai, analogiški šiuo metu jau taikomiems ES narėse.

Šalys, ribojančios ETMK leidimų galiojimą (Austrija, Italija, Rusija, Graikija ir Vengrija) pareiškė, kad yra pasirengusios atsisakyti šių apribojimų, kai visos šalys įgyvendins Kokybės chartiją. Nustatyta, kad šalys Kokybės chartiją privalo įgyvendinti iki 2018 metų. Tikėtinas Lietuvos vežėjams palankus rezultatas – leidimų skaičiaus ribojimų atsisakymas mums ypač svarbiose šalyse – Rusijoje ir Italijoje.

Renginiuose dalyvavusių valstybių ministrai akcentavo milžinišką tarptautinės prekybos, sudarančios virš 50 proc. pasaulinio BVP, bei transporto, kaip pasaulinės ekonomikos variklio, vaidmenį. Pažymėta, kad numatomas ženklus užsienio prekybos apimčių augimas bei su tuo susijęs transporto srautų didėjimas bus didelis iššūkis visai globaliai transporto sistemai.

Ministrai priimtoje deklaracijoje pareikalavo iš valstybių skirti ženkliai didesnį dėmesį visos tiekimo grandinės pertvarkymui, infrastruktūros pritaikymui išaugusiems krovinių srautams, intermodalinio transporto plėtrai bei transporto priemonių kraulumo parametrų padidinimui.

Tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos generalinis sekretorius Ángelis Gurría atkreipė dėmesį į per didelį tarptautinio kelių transporto reguliavimą bei egzistuojančius suvaržymus ir pakvietė valstybes nedelsiant imtis reikiamų permainų.

Šiųmetiniame ITF suvažiavime dalyvavo oficialios delegacijos iš 70-ies valstybių, aukšto rango ES institucijų pareigūnai, ITF vadovai, skirtingų transporto rūšių asocijuotų struktūrų atstovai iš įvairų šalių, Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) delegacija, žymiausi transporto sferos mokslininkai, universitetų atstovai.