2012 spalio 26

Įvyko asociacijos narių susitikimas su “Evrazoto” vadovu, teisininku Aleksandr Žigulin


Spalio 22-23 d. Klaipėdoje ir Vilniuje įvyko asociacijos narių susitikimas su “Evrazoto” vadovu, teisininku Aleksandr Žigulin, su kuriuo Linava yra sudariusi sutartį. Susitikimo metu “Evrazoto” vadovas paaiškino kaip (remiantis Lietuvos ir Rusijos bendros kelių transporto komisijos posėdžio protokolu) turi būti pildomas CMR važtaraštis, kad nekiltų problemų dėl Rusijos kontroliuojančių tarnybų pareigūnų veiksmų nustatant vežimo rūšį (dvišalis ar trečių šalių).
A.Žigulin atkreipė dėmesį, kad šiuo metu sulaukia vežėjų skambučių dėl Rusijos pareigūnų skiriamų didelių baudų už dvišalio leidimo panaudojimą vežant krovinius iš Lietuvos į Rusiją. Iš pateiktų dokumentų matosi, kad tikrindami transporto priemones Rusijos pareigūnai vadovaujasi Bendros komisijos posėdžio protokole nustatytais reikalavimais.
Todėl vežėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad CMR važtaraštis vežant krovinius iš Lietuvos muitinės sandėlių ir terminalų, turi būti užpildytas griežtai laikantis Bendros komisijos posėdžio protokolo reikalavimų. Priešingu atveju vežėjams gali būti skirtos baudos už leidimų naudojimo tvarkos pažeidimus.

Priede rasite ištrauką iš Lietuvos ir Rusijos bendros kelių transporto komisijos posėdžio protokolo, kurioje paaiškinta kaip turi būti užpildytas CMR važtaraštis.

Krovininio transporto skyrius

Pridedama:
Ištrauka iš posėdžio protokolo