LT EN RU
Naujienos

Įvyko finansų ir biudžeto komiteto posėdis

2018 gegužės 22

Praėjusią savaitę įvyko finansų ir biudžeto komiteto posėdis. Posėdyje buvo nuodugniai pateikta asociacijos biudžeto vykdymo ataskaita už praėjusius keturis mėnesius, taip pat aptarti asociacijos finansiniai poreikiai. 

Komiteto nariai atsižvelgdami į steigiamosios draudimo bendrovės įvairius finansinius vystymosi scenarijus ir steigimo aplinkybes, domėjosi minimalių apyvartinių lėšų poreikiu, siekiant kuo sklandesnio draudimo bendrovės steigimo proceso užtikrinimo. Buvo atkreiptas dėmesys į poreikį užtikrinti ne tik draudimo bendrovės steigimo procesą, tačiau ir kuo kokybiškesnes paslaugas teikiamas asociacijos nariams. Tuo pačiu buvo akcentuotas dėmesys  į realias priemones ir veiksmus, kurie palengvintų vežėjams  esamą situaciją.

Revizijos komisijos narė iškėlusi klausimą dėl atsakomybės už kongreso patvirtinto biudžeto plano nesilaikymą, siūlė užtikrinti tinkamą išlaidų planavimą bei numatytų metinio biudžeto gairių laikymąsi. Svarstant pasiūlymą buvo nutarta prezidiumo svarstymui pateikti komiteto rekomendaciją, dėl prezidiumo narių išlaidų kontrolės, išlaidoms viršijus nustatytas ir patvirtintas normas. Išlaidų priežiūrą bei kontrolę pavesti generaliniam sekretoriui.