LT EN RU
Naujienos

Įvyko krovininės tarybos posėdis

2018 gegužės 21

Praėjusią savaitę įvyko krovininės tarybos posėdis. Posėdžio metu steigiamosios draudimo bendrovės vadovas S. Peleckas aptarė draudimo bendrovės steigiamąjį procesą, siūlomą prevencijos programą. Buvo aptarta galima draudimo bendrovės struktūra, lemiami veiksniai, kurie turi įtakos sėkmingai bendrovės veiklai.

Diskusijoje dėl pasienio pralaidumo problemų buvo aptarti jau atlikti darbai ir dabartinė situacija, taip pat valdžios institucijų priimti sprendimai dėl pralaidumo pasienio kontrolės postuose gerinimo. Aptarti valdžios institucijoms teikiami pasiūlymai siekiant pasienio kontrolės postų pralaidumo gerinimo. Tarybos nariai išreiškė nuomonę, jog institucijos atsakingos už pasienio kontrolės postų veiklą nepilnai išnaudoja turimus resursus. Diskusijoje buvo priimtas sprendimas dėl tolimesnių veiksmų siekiant pagerinti pralaidumo situaciją, taip pat suformuoti rekomendaciją kurią būtų galima teikti prezidiumo svarstymui dėl galimų veiksmų bei valdžios institucijų vadovų kvietimo į artimiausius Kongresų posėdžius.

Nagrinėjant tolimesnius darbotvarkės klausimus TIR skyriaus vadovė, aptarė TIR knygelių išdavimo rodiklius 2016 m. – 2017 m., apžvelgė asociacijos narių pokytį. Buvo teikiama siūlymas sumažinti vienkartinio kandidato į narius kandidatavimo mokestį su teise tapti TIR sistemos nariu. Buvo priimtas sprendimas, suformuoti rekomendaciją dėl diskusijos šiuo klausimu inicijavimo asociacijoje.