2013 spalio 30

Įvyko mokymai apie alternatyvius darbo jėgos šaltinius


Socialinė įdarbinimo agentūra surengė mokymus, kuriuose personalo specialistams pristatė įvairovės politikos galimybes ir iššūkius.

Spalio 24 d. socialinė įdarbinimo agentūra VšĮ „SOPA“ surengė Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos finansuotus mokymus, kuriuose personalo specialistams pristatė įvairovės politikos galimybes ir iššūkius.

Kiekviename kolektyve vyrauja darbuotojų įvairovė. Vairuotojų trūkumas vežėjus paskatino ieškoti efektyvių sprendimų, todėl jų įmonėse įvairovės politika dažniausiai įgyvendinama aktyviai įdarbinant vairuotojus iš trečiųjų šalių. 2013 m. Valstybinė kelių transporto inspekcija (VKTI) išdavė net 2630 vairuotojų liudijimų ne ES piliečiams. Maždaug pusė iš šių liudijimų buvo išduoti vairuotojams iš Baltarusijos. Didesnėse transporto įmonėse apie 10 % vairuotojų yra trečiųjų šalių piliečiai.

Įmonės įgyvendindamos įvairovės politiką ar bent jos dalį, ne tik prisiima tam tikrą riziką, tačiau įgauna naujų galimybių. Seminare dalyvavę patyrę personalo specialistai panaudoję savo žinias ir patirtį konstatavo, kokios galimybės laukia tokių įmonių. Jie pastebi, kad darbuotojai, pavyzdžiui, vairuotojai iš trečiųjų šalių, gali būti lojalesni, nes darbdavys jais patiki ir suteikia galimybę dirbti, kurios galbūt jis negavo savo šalyje. Taip pat įvairovės politiką įgyvendinančios įmonės personalo specialistai turi galimybę rinktis iš didesnio kandidatų rato: jei įmonė nusprendžia darbinti kitų šalių piliečius, į nurodytas pareigas gali kandidatuoti darbuotojai ne tik Lietuvos, bet ir Baltarusijos, Kazachstano, Rusijos, Ukrainos ir kt. Be to, įvairovės politiką įmonės gali  efektyviai panaudoti išorinei komunikacijai, reklamai – socialiai atsakingos įmonės visuomenėje vertinamos palankiau. Specialistų paminėtas galimybes patvirtino ir Europos Komisijos atliktas tyrimas, apie įvairovės politikos įmonėse naudą, atskleidęs, kad didžiausias atvirumo privalumas – nauja darbo jėga, kurios trūksta įmonei.VšĮ „SOPA“ direktorė Jurgita Kuprytė (dešinėje) ir įdarbinimo tarpininkė Agnė Dzimidienė pristatė įvairiose srityse dirbančių tarptautinių įmonių praktiką, įgyvendinant įvairovės politiką. A. Ufarto/ BFL nuotr.

Žinoma, įvairovės politika versle gali kelti ir nemažai iššūkių. Vienas iš jų galima diskriminacija tiek kolektyve, tiek išorėje (pvz. bendraujant su įmonės klientais). Taip pat kaip galimus iššūkius personalo specialistai įvardino ilgesnį darbuotojo adaptacijos periodą darbe, sudėtingesnį dokumentų administravimą ir pan.

Praktiniai pavyzdžiai

Seminaro metu VšĮ „SOPA“ direktorė Jurgita Kuprytė ir įdarbinimo tarpininkė Agnė Dzimidienė pristatė įvairiose srityse dirbančių tarptautinių įmonių praktiką, įgyvendinant įvairovės politiką. J. Kuprytės teigimu, nors Lietuvoje po  po truputį daugėja atviresnių įmonių, ne visos įmonės viešai deklaruoja apie tokį pasirinkimą. Anot lektorių, šiuo metu Lietuvoje nedarbo lygis yra 10 % ir daugelyje sričių personalo specialistai turi nemažai kandidatų, iš kurių gali rinktis. Tai viena iš priežasčių, kodėl darbdaviai atsainiau žiūri į įvairovės politiką. Tačiau lektorės atkreipė dėmesį, kad visuomenė sensta, emigracija nemažėja, todėl darbdaviai, siekdami išsaugoti konkurencingumą rinkoje, turėtų pradėti galvoti apie alternatyvius darbo jėgos šaltinius ir didesnę darbuotojų įvairovę.

Kalbėdamos apie tarptautinių įmonių pavyzdžius, lektorės sakė, kad gana dažnai įmonės pasirenka tam tikras darbuotojų grupes, kurioms skiria daugiau dėmesio. Tai gali būti kitataučiai, kuriems siekiama sukurti tinkamas sąlygas įmonėje, neįgalieji, kuriems skiriami specialūs techniniai sprendimai (pvz. liftas, patogus įvažiavimas į biurą) ir pan.

Pavyzdžiui, tarptautinis koncernas „Sodexco“ vykdo įvairovės politiką, kuri orientuota į moteris, skirtingas kartas, neįgaliuosius, etnines grupes. Skyrių vadovų premijos šioje kompanijoje susietos su veikla, siekiant užtikrinti lygias galimybes ir įvairovės politikos įgyvendinimą. Buitinės technikos gamintojas „Bosch“ įvairiapusišką darbuotojų patirtį ir kultūrinius skirtumus panaudoja kaip kūrybiškumo ir pažangos šaltinį. Logistikos kompanija DHL kelia tikslus, kad 20-30% vadovaujančių pozicijų įmonėje užimtų moterys ir suteikia galimybes joms šių pozicijų siekti.

Rekomendacijos

Įmonėms, kurios pradėjo svarstyti apie įvairovės įgyvendinimo politiką, lektorės negailėjo praktiškų patarimų. Anot jų, pirmiausia reikėtų inicijuoti visų darbuotojų švietimą įvairovės tema. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su įmonės nediskriminavimo politika. Padalinių vadovai turi žinoti, kaip atpažinti diskriminacinius veiksmus ir, kokių priemonių turi imtis. Įmonėje taip pat turi būti numatyta aiški tvarka, kokių sankcijų bus imamasi už konkrečius įvairovės politikos nuostatų pažeidimus. Be to, įmonė privalo užtikrinti, kad kiekvienas skundas dėl diskriminacijos bus rimtai traktuojamas, tiriamas ir išliks konfidencialus.