LT EN RU
Naujienos

Įvyko neeilinis prezidiumo posėdis (atnaujinta)

2018 gegužės 10

Gegužės 9 d. įvyko neeilinis Asociacijos “Linava“ prezidiumo posėdis.

Posėdžio pradžioje prezidiumo nariai pasveikino Revizijos komisijos narę A. Monkevič su gimimo diena.

Vėliau į posėdį atvykęs audito  kompanijos atstovas trumpai informavo apie pagrindinius auditorių pastebėjimus ir išvadas, kurias numatyta įvardinti galutinėje audito išvadoje. Po pristatymo audito kompanijos atstovas atsakė į prezidiumo nariams iškilusius klausimus. Posėdyje dalyvavę draudimo kompanijos vadovas S. Peleckas pasisakė, kad Lietuvos bankas labai nuodugniai vertins audito išvadas. Todėl dokumentas turėtų būti labai kruopščiai paruoštas. Generalinis sekretorius pažymėjo, kad geriau  dabar kruopščiai padaryti visus namų darbus, net jeigu tam ir reikės papildomai laiko, nes draudimo kompanijos steigimo projektas yra per daug svarbus. Buvo diskutuojama, kad išvada turi būti tvirtinama pakartotiniame kongrese, tam kad neprireiktų neeilinio kongreso, tai galėtų suvėlinti steigimo procesą.

Posėdyje svarstyta dėl pakartotinio XXXIII kongreso vietos ir laiko. Prezidiumo narių nuomonėms išsiskyrus, sprendimas nebuvo priimtas.

Posėdyje vienas iš svarstomų klausimų buvo strateginės sesijos  skirtos asociacijos „Linava“ strateginių tikslų nustatymui organizavimas. Dėl šiuo metu vykdomo steigiamos Draudimo bendrovės projekto, nuspręsta kol kas klausimo nenagrinėti, o strateginę sesiją nukelti ateičiai.

Prezidiumo narys V.Bučinskas taip pat informavo kad šią savaitę prasidės parašų rinkimas asociacijos „Linava“ prezidento atstatydinimui. Paprašė, kad sekretoriatas pateiktų tinkamus parašų rinkimo blankus tam, kad vėliau kiltų mažiau klausimų parašus skaičiuojant ir tikrinant.

Vėliau buvo pristatyta ir patvirtinta socialinių reikalų komiteto sudėtis. Taip pat į profesinio ugdymo komitetą, prezidiumo nario prašymu buvo įtrauktas steigiamos Draudimo bendrovės vadovas S. Peleckas.