LT EN RU
Naujienos

Įvyko pirmasis naujos sudėties prezidiumo posėdis

2018 vasario 15

Vasario 14 d. į prezidiumo posėdį susirinko po regioninių susirinkimų naujai išrinktas prezidiumas.

Posėdžio pradžioje prezidentas Erlandas Mikėnas pasveikino visus išrinktus prezidiumo narius, įteikė simbolines dovanas ir palinkėjo sėkmingo darbo kadencijos metu.

Pirmuoju klausimu pristatyta asociacijos finansinė padėtis. Apžvelgti praėjusių metų gruodžio mėnesio rezultatai, taip pat įvertinti visi 2017 m. Asociacija laikosi numatyto biudžeto. Pristatytos visos išlaidos. Dalis išlaidų buvo mažesnės, dalis – didesnės nei planuota. Aptartos viršytos eilutės, įvardintos to priežastys. Domėtasi šiuo metu vykstančiais finansiniais srautais.

Vėliau pristatyti sekretoriate vykstantys procesai, prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita. Keltas klausimas dėl pavasarinio kongreso vietos. Po diskusijų, priimtas nutarimas, kad praėjusios kadencijos prezidiumo sprendimas neturėtų būti atšauktas. Pavasarinis kongresas vyks Klaipėdoje.

Vėliau diskutuota apie trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, kurių sieks asociacija „Linava“ prezidiumas kadencijos metu. Akcentuotas draudimo bendrovės steigimas, tolimųjų reisų vairuotojų pajamų apmokestinimo klausimas, protekcionizmas Vakarų Europoje, bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis, kitų vežėjams aktualių problemų sprendimas.

Prezidiumo sprendimu, generalinis sekretorius Tomas Garuolis įpareigotas laikinai toliau eiti savo pareigas, kol bus paskirtas naujas generalinis sekretorius. Kandidatus asociacijai atrinks darbuotojų paieškos agentūra. Nuolatinis generalinis sekretorius bus paskirtas artimiausiu metu po susitikimų su kandidatais. Taip pat T. Garuolis pristatė sekretoriato veiklos kryptis. Aptarti svarbiausi pokyčiai, siekiai taupyti administracijos veiklai reikalingas lėšas. Pristatyta darbuotojų atsakomybė, procesų valdymas, įdiegto ISO vadybos standarto nauda.

Prezidiumo posėdžio metu už darbą padėkota praėjusios kadencijos prezidiumo nariams kurie baigė savo kadencijas.