LT EN RU
Naujienos

Įvyko prezidiumo posėdis (vasario 5 d.)

2016 vasario 05

Penktadienį „Linavos mokymo centre“ vyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Diskutuota numatytais klausimais, o taip pat prezidiumo nariai iškėlė nemažai naujų, kurie nebuvo įtraukti į darbotvarkę, bet yra aktualūs ir svarbūs.

Posėdžio pradžioje Vytautas Milėnas trumpai pristatė toliau vykstančius kaštų optimizavimo procesus, kurie leido asociacijai sutaupyti lėšų, neprarandant paslaugų kokybės.

Auditorių „Ernst & young“ atstovė supažindino su praėjusių metų asociacijos pajamomis ir išlaidomis, numatyto finansinio plano laikymusi. Priminta, kad visiems vežėjams gražinamos permokėtos draudimo įmokos už TIR knygeles brokeriui AON Suisse S.A. Akcentuota, kad ne visi vežėjai susitvarkė savo dokumentus ir pateikė prašymus atgauti permokėtas lėšas. Apie tai nuspręsta vežėjams priminti dar kartą ir regioninių susirinkimo metu.

V. Milėnas pristatė naują sekretoriato struktūros projektą, kuris optimizuotų asociacijos sąnaudas. Įvedę keletą papildomų korekcijų, prezidiumas jį patvirtino.

Vėliau kalbėta apie regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką. Pristatytas Teisinių ir organizacinių reikalų posėdžio nutarimai, kurie numato, kad kandidatai į prezidiumo narius turės užpildyti anketą ir įrodyti, kad yra tinkami kandidatavimui ir atitinka keliamus reikalavimus. Anksčiau tai buvo daroma iškėlus kandidatą regione iki kongreso. Būsimi kandidatai turėtų pasirūpinti, kad informacija apie jų tinkamumą kandidatuoti būtų viešai prieinami kandidatavimo dieną asociacijos darbuotojams „Linavos“ duomenų bazėje ar valstybinių institucijų pateikiamuose išrašuose. Taip pat nuo šiol regioniniuose susirinkimuose reikės kvorumo. Šiems pakeitimams prezidiumas pritarė.

Aldas Motiejūnas pasiūlė papildyti regioninių susirinkimų darbotvarkę ir įtraukti klausimą dėl kandidatų į prezidentus kėlimo. Šiuo klausimu Romas Vosylius pristatė Teisinių ir organizacinių reikalų komiteto išvadą. Remiantis teisine išvada ir komiteto balsavimu, pritarta, kad kandidatai į prezidentus regioniniuose susirinkimuose nebus keliami. Prezidentas Erlandas Mikėnas patvirtino, kad prezidento pareigas eis kaip numato įstatai – iki 2017 m. A. Motiejūno siūlymui prezidiumo balsavime nepritarta.

Artūras Rutkauskas pristatė Briuselyje vykusį tarptautinė vežėjų sąjungos IRU socialinių reikalų komiteto posėdį. Šiuo metu svarstomas naujas Europos Sąjungos socialinis kodeksas. Jame daug dėmesio skirta komandiruojamų darbuotojų teisėms. Visus planuojamus pokyčius prezidiumo narys pristatė posėdžio metu.

Prezidentas taip pat informavo, kad kitą savaitę Ženevoje numatyti susitikimai su Rusijos ir Lenkijos vežėjų asociacijų delegacijomis, kurių metu bus kalbama apie situaciją gabenant krovinius į Rusiją ir iš jos.

Vėliau pristatyti „Linavos mokymo centro“ įstatų pakeitimai. Pastarieji buvo redakcinio pobūdžio dėl pasikeitusių teisės aktų, tad jiems pritarta.

R. Vosylius supažindino prezidiumą su jo komiteto nutarimais. Vienbalsiai prezidiumas įpareigojo sekretoriatą susitikti su teisines paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir rasti tinkamiausią variantą bei iškelti civilinius ieškinius  pagal mokesčių inspekcijos aktus ir pareiškimus prokuratūrai.

Irina Stančinskaja kalbėjo apie Valstybinės mokesčių inspekcijos planus apmokestinti dienpinigius. Kaimyninėse šalyse tokių mokesčių nėra ir užsienio šalių vežėjai įgautų didelį konkurencinį pranašumą. Siūloma sukurti darbo grupę, kuri išanalizuotų tokių pokyčių įtaką vežėjų verslui. Šiam klausimui spręsti sudaryta komisija – prezidiumo nariai Artūras Rutkauskas, Irina Stančinskaja, Dainius Abramavičius, Vidas Augaitis ir Revizijos komisijos pirmininkė  Alicija Monkevič.