LT EN RU
Naujienos

Įvyko teisinių ir organizacinių reikalų komiteto posėdis

2018 rugsėjo 13

Rugsėjo 12 d. įvyko teisinių ir organizacinių reikalų komiteto posėdis, kuriame daugiausiai dėmesio skirta priteistų sumų peržiūrai bei esamų bylų apžvalgai.

Posėdį pradėjęs komiteto pirmininkas, prezidiumo narys Romas Vosylius pristatė jo dalyvius, darbotvarkę ir pirmą jos klausimą – priteistų sumų apskaitą ir valdymą. Komiteto nariai diskutavo dėl buvusių bylų ir apmokėjimų advokatams. Buvo sutarta, kad konkrečios bylos posėdžio metu nebus svarstomos, siūlyta daryti analizę ir peržiūrėti visas bylas, nustatyti bendrą tvarką. Komiteto vadovas sakė, kad visą informaciją turėtų turėti buhalterija.

A. Kaušikas siūlė, kad skolų administravimo sistema turi turėti tęstinumą, kad po poros metų nereikėtų vėl kurti mechanizmo. Kaip prevencinę priemonę siūlė bylų reikalavimo ir patiriamų teisinių išlaidų sumas viešinti asociacijos tinklapyje, tokiu būdų būtų užtikrinamas viešumas ir tokių skolininkų kontrolė.

Asociacijos buhalterija pristatė tvarką kaip išrašomos ir kaip priimamos sąskaitos už teisines paslaugas. B. Geležiūnas po diskusijų siūlė padaryti visų sąskaitų ir bylų inventorizaciją ir analizę, kuri vėliau būtų pristatyta komitetui. R. Petraitis pritarė bylų inventorizavimui, jų būtinumo įvertinimui ir paprašė atsisakyti politinių bylų kėlimo asociacijos sąskaita. R. Stropus pabrėžė, kad svarbiausia yra sumų išieškojimo realumas ir derybos su advokatais dėl „sėkmės mokesčio“. R. Vosylius pasiūlė teikti prezidiumui įpareigoti atlikti išieškomų sumų apskaitą, analizę ir kontrolę asociacijos generaliniam sekretoriui. Komiteto nariai pasiūlymui pritarė.

Teisininkas O. Speičys pateikė jų vedamų asociacijos bylų suvestinę. Buvo pasiūlyta teikti prezidiumui priimti sprendimą dėl taikos sutarties sudarymo UAB „Mečys“ asociacijai iškeltose bylose. Nutarimas priimtas balsų dauguma.

Advokatų kontora „Glimstedt“ pristatė asociacijos bylų apžvalgą. Advokatai kartu su komiteto nariais aptarė ir diskutavo dėl svarstomų bylų. Po bylų aptarimo, komiteto pirmininkas pasiūlė teikti prezidiumui spręsti dėl bylų perdavimo advokatų kontorai „Glimstedt“. Pasiūlymui buvo pritarta.

Advokatas V. Mitrauskas pristatė savo vedamas bylas bei sumas dėl kurių vyksta teisminiai procesai su kitomis bendrovėmis. Advokatas informavo, jog kol kas išsami bylų analizė negali būti atlikta, nes nėra pateikti trūkstami dokumentai. R. Vosylius sakė, kad advokatas turi gauti visą reikiamą informaciją. Jis taip pat pristatė kitas bylas ir sumas, kurias asociacija ginčija teismuose.

Komiteto narys V. Petkevičius iškėlė klausimą dėl darbo kodekso nuostatų. Anot jo, klausimas dėl galimai žalą bendrovei padariusio įmonės darbuotojo iš užsienio, pasirodo, pagal darbo kodeksą negali būti sprendžiamas teisme Lietuvoje, o toje valstybėje iš kurios yra atvykęs darbuotojas. V. Petkevičius siūlė kelti klausimą dėl nenaudingų vežėjams darbo kodekso nuostatų pakeitimų.

Komiteto nariai siūlė nekeisti darbo kodekso nuostatų, bet įtraukti į darbo sutartį, kad tokie ginčai būtų sprendžiami Lietuvos teismų. Asociacijos generalinis sekretorius M. Atroškevičius siūlė pavesti Socialinių klausimų komitetui išsiaiškinti situaciją ir pateikti ataskaitą prezidiumui. R. Vosyliui pristačius pasiūlymą prezidiumui įpareigoti klausimą išsiaiškinti Socialinių klausimų komitetui, pasiūlymui pritarta.

R. Vosylius pristatė situaciją dėl Panevėžio regiono rinkimų, kuriuose buvo išrinktas prezidiumo narys A. Pajuodis ir galimų rinkimų klastojimų. Komiteto pirmininkas pasiūlė situaciją išsiaiškinimui atiduoti teisininkų kontorai. Taip pat R. Vosylius pasiūlė klausimą teikti prezidiumo svarstymui, kam buvo pritarta.