LT EN RU
Naujienos

Įvyko TIR ir muitų komiteto posėdis

2018 gegužės 18

Gegužės 15 d. įvyko TIR ir muitų komiteto posėdis, kuriam pirmininkavo B.  Geležiūnas. Posėdyje dalyvavo viceprezidentas M. Svirko, prezidento patarėjas V.Adomaitis,  TIR skyriaus vadovė G. Lingytė, prezidiumo narys A. Telmentas bei naujai išrinkti TIR ir muitų komiteto nariai: R. Skiparis (UAB „PETVA“), A. Soroko (UAB „TRANSEITA“), R.Rutkauskas (UAB „TRANSARTAS“).

TIR ir muitų komiteto posėdžio metu apžvelgti TIR knygelių pardavimai. Atkreiptas dėmesys, jog dėl atsiradusios galimybės naudotis elektroniniu eksporto manifestu bei muitinės pareigūnų atitraukimo iš muitinės terminalų, sumažėjo TIR knygelių pardavimas. Tačiau pastebima žymi TIR EPD augimo tendencija. Komitete aptartas ir pasitvirtinęs asociacijos „Linava“ ir muitinės tarpininkų bendras projektas, kuris nuo rugsėjo mėn. pradėtas tobulinti.

Paminėta, jog muitinės vykdoma reorganizacija, kurios metu muitininkai atitraukiami iš muitinės sandėlių, sukuria nepatogumus įforminant TIR knygeles. Buvo pristatyta Lenkijos patirtis TIR įgalioto siuntėjo statuso įgyvendinimui ir įdiegimui nacionaliniu lygmeniu. Komiteto nariai informuoti, kad Muitinės departamente yra sudaryta darbo grupė ir ruošiamas naujas Muitinės įstatymo pakeitimo projektas.

Atsižvelgus į mažą pretenzijų dydį, posėdyje pateiktas pasiūlymas asociacijai būti laiduotoju už TIR operatorių pirmines garantijas, TIR operatoriams mokant fiksuotą metinį mokestį. Komiteto nariai nutarė, kad šiuo klausimu reikalingos papildomos diskusijos.

Posėdyje buvo pritarta siekiui kartu su Baltarusija siekti įgyvendinti e-TIR projektą. Dėmesio sulaukė ir galimybė liberalizuoti narystę TIR sistemoje, apsvarstytos galimybės vienkartinio kandidato į narius kandidatavimo mokesčio su teise tapti TIR sistemos nariu sumažinimas ir galimybė TIR knygeles išduoti ne asociacijos nariams. Minėtą klausimą nutarta plačiau nagrinėti krovininės tarybos ir prezidiumo posėdžių metu.