LT EN RU
Naujienos

Jungtiniame posėdyje – dėmesys problemoms užsienio rinkose

2016 gruodžio 23

Gruodžio 22 d. vyko jungtinis Krovininio transporto tarybos ir Socialinių klausimų komiteto, kuriems vadovauja viceprezidentas Vytas Bučinskas ir prezidiumo narys Artūras Telmentas, posėdis. Posėdį rengti kartu nuspręsta dėl aktualių bendrų klausimų.

Pirmiausiai buvo aptarti nuo 2017 m. sausio 1 d Prancūzijoje įsigaliojantys įstatymo, reglamentuojančio minimalų komandiruojamų darbuotojų atlyginimą, pakeitimai. Atsiranda reikalavimas pateikti vairuotojų sertifikatus elektroniniu būdu, aptarta esama praktika.

Kalbėta ir apie panašų įstatymą, kuris netrukus įsigalios Italijoje. Aptarti šio įstatymo niuansai, atsirandantys reikalavimai, jų įvykdymo būdai. Akcentuota, kad naujasis įstatymas bus taikomas vykdant kabotažinius pervežimus. Pristatytos galimos baudos, kurių susilauks naujosios tvarkos nesilaikantys vežėjai.

Vėliau sekretoriato darbuotojai pateikė informaciją apie Rusijos –Lietuvos Bendros komisijos posėdį ir įsakymo Nr.301 „Dėl ypatumų vykdant tarptautinius trečiųjų šalių krovinių vežimus automobiliais“ taikymo tvarkos nuo 2017 m. sausio 1 d. Aptarti galimi krovinių gabenimo būdai ir specifika nuo naujųjų metų. Posėdyje dalyvavę vežėjai pasidalino važiavimo į Rusiją ir leidimų, skirtų gabenti tarptautinius krovinius, naudojimosi praktika.

Į posėdį atvykusios Migracijos departamento pareigūnės pristatė naują trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo tvarką, kuri įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d. Aptartos naujovės, susijusios su leidimų laikinai gyventi ir vizų išdavimo tvarka. Vežėjai teigiamai vertino laukiančius pasikeitimus, kurie leis greičiau įdarbinti užsieniečius bei aptarė problemines situacijas, kurias šio departamento darbuotojai galėtų padėti spręsti. Apsikeista pastabomis apie darbo specifiką, pateikti pasiūlymai, kurie palengvintų vežėjų ir Migracijos departamento bendradarbiavimą, trečių šalių vairuotojų įdarbinimo procedūrą.

Vėliau kalbėta apie savaitės pradžioje vykusį susitikimą su kitų šalių vežėjų asociacijomis Varšuvoje. A. Telmentas papasakojo apie susitikimo niuansus – Europos Sąjungos institucijose svarstomos iniciatyvos, kurios nepalankios naujosioms ir daliai senųjų ES šalių. A. Telmentas analizavo tokių teisės aktų atsiradimą ir būdus, kaip reiktų su jais kovoti. Taip pat akcentavo, kam tokie pokyčiai yra naudingi, o kam ne.