LT EN RU
Naujienos

Kauno regionas išsirinko savo atstovus prezidiume

2018 vasario 08

Kauno regioniniame susirinkime surinktas kvorumas ir išrinkti prezidiumo nariai – Romas Vosylius ir Mindaugas Račkauskas.

Susirinkimo pradžioje esamos kadencijos prezidiumo nariai Romas Vosylius ir Artūras Rutkauskas pristatė nuveiktus darbus, veiklą vadovaujamuose komitetuose ir darbo grupėse, kurioms priklauso. Papasakota apie pasiektus rezultatus, laukiančius iššūkius.

Vėliau vyko prezidiumo narių rinkimai. Į prezidiumą pasiūlyti Mindaugas Račkauskas, Romas Vosylius, Stasys Bartkus ir Artūras Rutkauskas. S. Bartkus ir A. Rutkauskas dalyvauti rinkimuose atsisakė. Po balsavimo, balsų skaičiavimo pirmininkas informavo, kad į prezidiumą išrinkti M. Račkauskas ir R. Vosylius. M. Račkauskas surinko 36 balsus, R. Vosylius – 35 balsus.

Pokyčius sekretoriate pristatė generalinis sekretorius Tomas Garuolis. Aptarti vykstantys procesai, kurių metu siekiama optimizuoti veiklą, sutaupyti kaštų, taip pat adaptuoti sekretoriato veiklą, kad ji būtų maksimaliai palanki vežėjams. Papasakota apie darbą su valstybinėmis institucijomis, siekiant vežėjams aktualių sprendimų.

Vėliau kalbėjo prezidentas Erlandas Mikėnas. Aptartos sekretoriatui skiriamos užduotys ir veiklos kryptys. Kalbėta ir apie prezidiumo darbą. Taip pat E. Mikėnas pristatė veiklą savo kadencijos metu ir svarbiausius nuveiktus darbus bei laukiančius iššūkius. Aptarti planai dėl Draudimo bendrovės steigimo, valstybinių institucijų iniciatyvų keisti tolimųjų reisų vairuotojų apmokestinimo tvarką, eilių Lietuvos-Baltarusijos pasienyje sprendimo paieškų. Kalbėta ir kitais vežėjams aktualiais klausimais.

Į Revizijos komisiją pasiūlyti: Stasys Bartkus, Saulius Šoliūnas ir Alicija Monkevič. Saulius Šoliūnas atsisakė kandidatuoti.

Kauno regioniniame susirinkime dalyvavo viceprezidentas Vytas Bučinskas, prezidiumo nariai Artūras Telmentas, Bronislavas Geležiūnas, generalinis sekretorius Tomas Garuolis.