2019 kovo 14

Kauno regione tęsiasi bandymai trikdyti „Linavos“ veiklą


Kauno regiono vežėjų pakartotiniame susirinkime pažeidžiant „Linavos“ įstatus dar kartą bandoma sutrikdyti asociacijos veiklą.

„Linavos“ asociacijos įstatų 6.10 punkte numatyta, kad regioninio susirinkimo darbotvarkė sudaroma ir gali būti tikslinama prezidiumo nustatyta tvarka. Jeigu darbotvarkė, nurodyta pranešime apie susirinkimo sušaukimą, buvo patikslinta, tai apie darbotvarkės pakeitimus turi būti pranešta tokia pat tvarka, kaip apie regioninio susirinkimo sušaukimą ir ne vėliau, kaip prieš dešimt dienų iki susirinkimo. Regioniniame susirinkime galioja paskutinė šių įstatų nustatyta tvarka paskelbta darbotvarkė. Regioninis susirinkimas pagal įstatus neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi to regiono nariai. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio regioninio susirinkimo darbotvarkė.

6.14 įstatų punktas sako, kad jeigu regioniniame susirinkime nėra kvorumo, įstatų nustatyta tvarka ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių to regiono narių skaičiaus.

Nepaisant asociacijos įstatų reikalavimų, Kauno regiono pakartotiniame susirinkime kovo 14 dieną į darbotvarkę buvo įtraukti nauji, regiono susirinkime nebuvę klausimai – prezidiumo narių atšaukimas bei naujų išrinkimas. Tą pačią dieną, nedalyvaujant visiems regiono vežėjams, buvo priimti sprendimai – balsuota dėl „Linavos“ prezidiumo narių nušalinimo. Neteisėtas, įstatams prieštaraujantis  balsavimas, pašalino iš prezidiumo narių Raimundą Vėlavičių, Romą Vosylių ir Mindaugą Račkauską, kuris Registrų centre nėra registruotas prezidiumo nariu.

Asociacijos įstatų 9.7 punkte numatyta, jog Prezidiumo nariui atsistatydinus, netekus įgaliojimų ar jį atšaukus, jo pareigas likusiam kadencijos laikui eina paskutiniuose iki prezidiumo nario atsistatydinimo (atitinkamai – iki įgaliojimų netekimo, atšaukimo) vykusiuose rinkimuose daugiausiai balsų gavęs į prezidiumą neišrinktas kandidatas, o šiam atsisakius – sekantis daugiausiai balsų gavęs kandidatas ir t.t. Kandidato į prezidiumo narius atšaukimo procedūros įstatai iš viso nenumato, jis gali būti atšauktas tik gavęs prezidiumo nario įgaliojimus. Tačiau Kauno regiono susirinkime kovo 14 dieną kartu su prezidiumo nariais buvo atšauktas ir kandidatas į prezidiumo narius Rytis Petraitis, kuris pagal įstatus turėjo užimti atšaukto prezidiumo nario vietą.

Pažeidžiant įstatus prezidiumo nariais buvo vėl išrinkti Raimundas Vėlavičius ir Mindaugas Račkauskas.

Kauno regiono pakartotiniame vežėjų susirinkime nebuvo įsiklausyta į prezidiumo narių ir generalinio sekretoriaus Mečislavo Atroškevičiaus raginimus nekelti destrukcijos ir laikytis įstatų, kitu atveju regiono vežėjų priimti nutarimai neturės juridinės galios, o kenkėjiški veiksmai gali užtraukti atsakomybę.

Kauno regiono vežėjų pakartotiniame susirinkime dalyvavo ne tik Kaune išrinkti prezidiumo nariai, bet ir kitų regionų atstovai – viceprezidentai Rimantas Martinavičius ir Marijan Svirko, prezidiumo nariai Vytas Bučinskas, Bronislavas Geležiūnas, Oleg Tarasov bei Artūras Telmentas.

„Kovo 13 dieną Klaipėdos regiono vežėjai susirinkime kėlė klausimą, ar dar ilgai visa „Linava“ ir steigiama draudimo bendrovė bus kelių Kauno regiono vežėjų ambicijų įkaitais, ar dar ilgai nebus galima normaliai dirbti vežėjų labui, ar ilgai dėl kelių žmonių kentės visa asociacija“, – sakė Klaipėdoje išrinktas prezidiumo narys A.Telmentas.

Šiauliuose išrinktas prezidiumo narys Vytas Bučinskas sakė, jog patinka ar nepatinka, bet įstatai yra pagrindinis asociacijos dokumentas ir teisinėje valstybėje veikianti asociacija privalo jų laikytis.

„Jei įstatai nepatinka, galima išstoti iš asociacijos, galima mėginti keisti įstatus, bet negalima tų įstatų nesilaikyti. Teisės normų nepaisymas įvelia asociaciją į visiems nusibodusius teisinius ginčus“, – sakė V.Bučinskas.

Regiono susirinkime nemaloniai nustebino ne tik kai kurių Kauno regiono vežėjų, bet ir jų svečių elgesys. Prezidento Erlando Mikėno advokatu prisistatęs susirinkimo dalyvis dar neprasidėjus susirinkimui nuo posėdžio prezidiumo stalo pasisavino lentelę, žyminčią Kauno regiono prezidiumo nario Romo Vosyliaus  sėdėjimo vietą. „Linavos“ sekretoriato darbuotojų paprašytas gražinti ne savo turtą, advokatu prisistatęs asmuo sakė, jog lentelę sugadino ir išmetė.