LT EN RU
Naujienos

2019-02-21 Kauno regiono vežėjų susirinkimas

Gerbiami Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ Kauno regiono krovininio transporto nariai bei kandidatai į narius, vadovaujantis asociacijos „LINAVA“ 2019 m. sausio 9 d. prezidiumo nutarimu, maloniai kviečiame Jus dalyvauti 2019 metų asociacijos „LINAVA“ organizuojamame Kauno regiono susirinkime, kuris vyks:

2019 m. vasario 21 d., ketvirtadienį, viešbutyje „Via Baltica“ (Verslo g. 17, Kumpių km., LT-54311 Kauno raj., kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 105,9 km). Regiono susirinkimo darbo pradžia – 11.00 val. Dalyvių registracija prasideda 10.00 val. ir baigiasi 11.00 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.     Asociacijos „LINAVA“ prezidento ataskaita.

2.     Asociacijos „LINAVA“ prezidiumo nario ataskaita.

3.     Asociacijos „LINAVA“ generalinio sekretoriaus ataskaita.

4.     Kandidatų į asociacijos „LINAVA“ prezidento postą kėlimas.

5.  Asociacijos „Linava“ įstatų pakeitimų pristatymas.

6.  „Mobilumo“ paketo, DU apmokestinimo, kelionės leidimų ir kitų kelių transporto verslo problemų aptarimas.

7.  Asociacijos „Linava“ narių pasisakymai ir pasiūlymai.

8.  Kiti klausimai.

Regioniniame susirinkime asociacijos nariai atstovaujami tokia pačia tvarka kaip ir kongrese. Informacija apie dokumentus, kuriuos reikia pateikti registruojantis, nurodyta priede „Atmintinė dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti juridinį asmenį regioniniame susirinkime“, taip pat pateikiame ir įgaliojimo pavyzdį.

Pažymime, kad remiantis asociacijos „LINAVA“ įstatų 6.4. punktu kandidatai į asociacijos „LINAVA“ narius regioniniuose susirinkimuose dalyvauja be balso teisės.

Norinčių kandidatuoti į prezidentus atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis asociacijos „LINAVA“ įstatais prezidentu gali būti tik juridinių asmenų – asociacijos narių atstovai, turintys ne mažiau kaip dviejų metų veiklos patirtį transporto versle juridinio asmens savininkai ir/ar dalyviai ar vadovai. Juridinio asmens savininkai ir/ar dalyviai privalo turėti ne mažiau kaip 1/10 atstovaujamos įmonės akcijų arba pajų.

Daugiau informacijos apie regioninius susirinkimus rasite: www.linava.lt. Iškilus klausimams kreipkitės Tel. Nr. (8 5)  278 65 01  arba el. p. office@linava.lt

Priedai:

1. Atmintinė dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti juridinį asmenį regioniniame susirinkime.

2. Įgaliojimo pavyzdys (jei reikia, registracijai pateikti užpildytą).

 

Sekretorius bendrųjų reikalų valdymui,

pavaduojantis generalinį sekretorių Jonas Juodka