2022 birželio 14

Kazachstane, Kirgizijoje ir Uzbekistane ieškoma naujų rinkų Lietuvos vežėjams


kazachstanas

Asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas ir Inovacijų ir transporto politikos sekretorius Andrius Burba dalyvauja verslo misijoje Kazachstane, Kirgizijoje ir Uzbekistane, kur susitinka su vietos valdžios, verslo atstovais, aptaria kazachų, uzbekų ir kirgizų vairuotojų įdarbinimo galimybes Lietuvoje, dalyvauja verslo forumuose. Vizito metu planuojama pasirašyti memorandumus dėl glaudesnio Lietuvos ir Kazachstano bei Lietuvos ir Kirgizijos vežėjų bendradarbiavimo, užmegzti naujų Lietuvos vežėjams naudingų kontaktų.

„Kazachstanas, Kirgizija ir Uzbekistanas yra svarbūs verslo partneriai Lietuvos vežėjams, užsidarius Rytų rinkoms. Sparčiai augančiai Centrinės Azijos rinkai turime skirti didelį dėmesį, todėl džiaugiuosi galimybe atstovauti Lietuvos vežėjų interesus šioje verslo misijoje“, – sako „Linavos“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas.

Birželio 15 d. Almatoje vyks Lietuvos ir Kazachstano verslo forumas, kuriame Z. Buivydas skaitys pranešimą apie „Linavą” ir Lietuvos transporto sektorių. Vizito metu planuojama pasirašyti memorandumą tarp Lietuvos ir Kazachstano vežėjų dėl abipusio supratimo ir bendradarbiavimo diegiant elektroninius kelionės leidimus ir bendradarbiaujant tarptautinių krovinių vežimo kelių transportu srityje. Pasirašydami memorandumą, „Kazato“ ir Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ sutaria keistis informacija apie savo nacionalinius teisės aktus ir patirtį kuriant elektroninius kelionės leidimus, bendradarbiaujant tarptautinio krovininio kelių transporto leidimų apsikeitimų srityje.

Verslo misijos Kazachstane metu susitinkama su „Kazlogistics“, Kazachstano transporto komiteto vadovais, numatyti susitikimai ir su vežėjų kontrolę vykdančiais specialistais. Kazachstano atstovai planuoja supažindinti su šioje šalyje taikomais skaitmeniniais sprendimais, kuriuos būtų galima pritaikyti Lietuvoje. Taip pat numatyti susitikimai su Kazachstano geležinkelių atstovais, kurių metu planuojama aptarti galimą Lietuvos vežėjų ir šios šalies geležinkelių bendradarbiavimą gabenant prekes. Lietuvos atstovai taip pat susitiks su Turkmėnistano ambasadoriumi su kuriuo planuojama aptarti galimą Lietuvos verslo misiją į šią šalį kitą mėnesį ieškant bendradarbiavimo galimybių.

Birželio 16 d. Kirgizijoje vyksiančiame verslo forume Z. Buivydas skaitys pranešimą apie Lietuvos transporto sektoriaus privalumus, „Linavos“ veiklą, planuojama pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą tarp „Linavos“ ir šios šalies vežėjų dėl bendradarbiavimo diegiant elektroninius kelionės leidimus ir bendradarbiaujant tarptautinių krovinių vežimo kelių transportu srityje.

Birželio 18-22 d. Z. Buivydas ir „Linavos” Inovacijų ir transporto politikos sekretorius A. Burba lankysis Uzbekistano sostinėje Taškente, kur susitiks su šios šalies transporto ministerijos ir Uzbekistano tarptautinių kelių vežėjų asociacijos „Aircuz“ atstovais. Susitikimų metu planuojama aptarti šios šalies vairuotojų mokymo ir jų įdarbinimo Lietuvoje klausimus, taip pat bus kalbamasi dėl galimybės „Linavai“ dalyvauti ekspertų statusu šios šalies skaitmenizacijos procesuose, kuriuos suplanavusi Uzbekistano transporto ministerija. Uzbekistane taip pat bus kalbamasi dėl šios šalies transporto atstovų, tarp jų ir transporto ministerijos kanclerio, vizito į Lietuvą detalių.