LT EN RU
Naujienos

KEIČIAMA RUSIJOS FEDERACIJOS BENDRŲJŲ LEIDIMŲ SU ŽYMA „LEIDŽIAMA VEŽTI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ KROVINIUS“ IŠDAVIMO TVARKA

2018 rugsėjo 10

Informuojame, kad parengtas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 2BE-4 „Dėl laikinosios 2018 metų užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo tvarkos“ pakeitimo“ projektas, kuriuo tikslas – sudaryti galimybę vežėjams, efektyviai ir tinkamai naudojantiems užsienio valstybių leidimus, vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais, gauti poreikius tenkinantį jų skaičių ir užtikrinti racionalesnį šių leidimų panaudojimą.

Pagrindiniai pakeitimai susiję su Rusijos Federacijos bendrųjų leidimų su žyma „leidžiama vežti ir trečiųjų šalių krovinius“ (vežėjų kitaip vadinamų „terminaliniais“ leidimais) išdavimu. Numatyta, kad šie leidimai būtų išduodami vežėjams po vieną leidimą transporto priemonei, naudojusiai šios valstybės leidimus. Su paskelbtu įsakymo projektu galima susipažinti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/967f4ff3b29411e8aa33fe8f0fea665f

Primename, kad 2018 m. rugpjūčio 29, 30 d. Vilniuje vykusiame Lietuvos ir Rusijos Mišrios komisijos tarptautinio susisiekimo kelių transportu klausimais posėdyje buvo sutarta, kad šiemet Lietuvos vežėjams bus papildomai skirta 7 tūkst. Rusijos Federacijos bendrųjų leidimų su žyma „leidžiama vežti ir trečiųjų šalių krovinius“. Kai minėtų leidimų blankai bus gauti Lietuvos transporto saugos administracijoje, jie bus išduodami vežėjams vadovaujantis pakeistos tvarkos reikalavimais.

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į Asociacijos „Linava“ Transporto reikalų skyriaus krovininio transporto specialistą A. Tolstoj (tel. (8 5) 278 6563, el. p. aleksandr.tolstoj@linava.lt).