LT EN RU
Naujienos

Keleivinio transporto tarybos posėdis

2012 spalio 18

2012 m. spalio 16 d. LINAVOS Mokymo centre įvyko asociacijos LINAVA Keleivinio transporto tarybos (toliau – Taryba) posėdis, kuriame buvo aptartos aktualios keleivių vežėjams problemos.

        Posėdyje dalyvavęs asociacijos prezidentas A.Kondrusevičius trumpai papasakojo apie padėtį LINAVOJE, apie generalinio sekretoriaus V.Adomaičio atsistatydinimą ir apie vykdomą skolų išieškojimo darbą.

        Keleivinio transporto skyriaus vadovas J.Stolovickij pristatė asociacijos pasiūlymus dėl kai kurių Kelių transporto kodekso ir Transporto lengvatų įstatymo nuostatų pakeitimo. Daugiausia diskusijų kilo dėl Transporto lengvatų įstatymo 4 straipsnio 1 punkto, kuriame keleiviui numatoma teisė reguliaraus susisiekimo autobusais/troleibusais nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų neužimant atskiros sėdimos vietos, ir kuris prieštarauja Kelių eismo taisyklių reikalavimams. Tarybos nariai neturėjo vieningos nuomonės, todėl nusprendė skirti savaitę laiko svarstymams. (žr. Priede Nr. 1) siunčiame asociacijos rašto projektą. Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti elektroniniu paštu iki spalio 24 d.

        Pastaruoju metu didžiuosiuose šalies miestuose įvedus elektroninį bilietą su įvairiomis jo panaudojimo galimybėmis, iškilo būtinybė peržiūrėti keleivių skaičiavimo metodiką. Siūlomus metodikos pasikeitimus pristatė J.Stolovickij. Į posėdį atvykusi Vilniaus savivaldybės įmonės “Susisiekimo paslaugos” Eksploatacijos ir tyrimų skyriaus vadovė Modesta Gusarovienė papasakojo apie atliktą Vilniaus miesto gyventojų apklausą dėl naudojimosi viešuoju transportu ir surinktų duomenų analizę. Tarybos nariai patvirtino Keleivių skaičiavimo metodiką, kuria reikės vadovautis, teikiant asociacijai pusmečio ir metų statistinius duomenis (žr. Priede Nr. 2).

         Kaip žinia, nuo 2013 m. sausio 1 d. keleivių vežimui bus taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas. Posėdžio dalyviai svarstė, kaip tai įtakos keleivių vežimo tarifus. Taip pat buvo prisiminta, kad nuo 2013 metų Lietuvoje didinamas akcizas dyzelinui nuo 1043 Lt iki 1140 Lt už 1000 litrų. Manoma, kad dėl to degalų kaina padidės 12 centų (žr.: http://vz.lt/article/2012/4/19/smugis-verslui-didesnis-dyzelino-akcizas ).

        J.Stolovickij informavo, kad Seime yra užregistruotas Kelių transporto kodekso pataisų projektas, kuris panaikino kodekse “smulkių siuntų” sąvoką, ir nauja Pašto įstatymo redakcija. UAB “TOKS” generalinis direktorius A.Indrašius apgailestavo, kad įsigaliojus siūlomoms pataisoms, vežėjai turės dirbti pagal Pašto įstatymo nuostatas, o tai padidins vežėjų išlaidas. Mums paprašius, interneto portalowww.ebus.lt redaktorė Lina Jakubauskienė užklausė Susisiekimo ministeriją apie tai, kaip Pašto įstatymo nuostatos bus taikomos vežėjams. Priede Nr. 3 pateikiame Susisiekimo ministerijos pareigūno atsakymus (žr. Priede Nr. 3).

        J.Stolovickij informavo apie Klaipėdos miesto savivaldybės raštą, adresuotą Lietuvos savivaldybių asociacijai. Šiuo raštu klaipėdiečiai siūlo Transporto lengvatų įstatymo pakeitimą, numatant galimybę savivaldybėms nusistatyti lengvatas ir jų dydį, o  taip pat Vietos savivaldos įstatymo pakeitimą, priskiriantį kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo funkciją valstybei. Lietuvos savivaldybių asociacija kreipėsi į šalies savivaldybes, prašydama pareikšti nuomonę. Todėl prašytume Jus esant galimybei pasikalbėti šiuo klausimu su savivaldybių darbuotojais, atsakingais už viešąjį transportą, akcentuojant tai, kad sumažinus lengvatų kiekį, savivaldybių finansinė našta, mokant kompensacijas už vežėjų dėl transporto lengvatų negautas pajamas, sumažės, tačiau išaugs dotacijų už viešųjų transporto paslaugų teikimą poreikis. Taigi, savivaldybės dėl siūlomo Transporto lengvatų įstatymo pakeitimo nieko nelaimės, o vežėjams pakenks. Siūlome susipažinti su minėtu Klaipėdos miesto savivaldybės raštu (žr. Priede Nr. 4).

        Posėdžio pabaigoje Tarybos nariai sutarė, kad lapkričio mėnesį bus organizuotas bendras visų asociacijos LINAVA Keleivinio transporto sekcijos narių susirinkimas, į kurį bus kviečiami ir savivaldybių administracijų vadovai.

        Išsamiai apie įvykusį Keleivinio transporto tarybos posėdį galite paskaityti interneto portale www.ebus.lt: <http://www.ebus.lt/linavos-informacija/3544-tarsi-keleivinio-transporto-tarybos-nariai.html>

Keleivinio transporto skyrius


Grįžti

Komentarai

KLAUSK