2018 sausio 19

Keleivių vežėjų susirinkime į prezidiumą perrinktas R. Martinavičius


IMG_3299

Sausio 18 d. vykusio keleivių vežėjų susirinkime į prezidiumą perrinktas Rimantas Martinavičius. Apsvarstyti ir kiti darbotvarkėje numatyti klausimai.

Pirmiausiai R. Martinavičius apžvelgė per kadenciją nuveiktus darbus. Aptarė keleivių vežėjų aktualijas, esamą situaciją. Pristatė autobusų autoparko atnaujinimo tendencijas. Akcentuotos grėsmės, kurios kyla keleivių vežimu užsiimančios transporto įmonės. Taip pat kalbėta kaip konkrečiai buvo siekiama vienų ar kitų tikslų, kokie argumentai buvo naudojami, kaip ginami keleivių vežėjų interesai.

Asociacijos prezidentas Erlandas Mikėnas pristatė prezidiumo darbą. Taip pat aptarė šiuo metu atliekamus darbus, bendravimą su valstybinėmis institucijomis. Akcentavo, kad keleivių problemos žinomos. Vykstama į atsakingas valstybines institucijas, diskutuojama ir bendraujama. Papasakojo apie diegiamą ISO standartą asociacijoje, apie taupomas asociacijos lėšas perkant prekes ir paslaugas. Stiprinami asociacijos skyriai. Pristatyti svarbiausi prezidiumo ir sekretoriato nuveikti darbai. Aptartos profsąjungų įtakos vežėjų verslui, taip pat draudimo bendrovės steigimo klausimai.

Keleiviai į prezidiumą pasiūlė Rimantą Martinavičių, Arūną Indrašių ir Mindaugą Grigelį. Pastarasis kandidatuoti atsisakė. Suskaičiavus balsus, paaiškėjo, kad 17 balsų surinkęs R. Martinavičius perrinktas antrai kadencijai. A. Indrašius surinko 6 balsus. Į Revizijos komisiją keleivių vežėjai kandidatu iškėlė Virginijų Treinį.

Generalinis sekretorius Tomas Garuolis trumpai pristatė darbus sekretoriate. Aptarti bendradarbiavimo su valstybinėmis institucijomis niuansai, lobizmo kryptys. Kalbėta apie darbuotojų, atstovaujančių keleivinį transportą, veiklą, sekretoriate vykstančius pokyčius.

Vėliau svarstyti siūlomi asociacijos įstatų pokyčiai. Keltas klausimas dėl reikalavimų kandidatams į prezidentus ir prezidiumo narių skaičiaus. Viceprezidentas V. Bučinskas pristatė numatomus pakeitimus, aptartus prezidiume. Pakvietė visus diskutuoti šiuo klausimu.

Į keleivinę tarybą išrinkti du nauji nariai. Susirinkime dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas, viceprezidentas Vytas Bučinskas ir generalinis sekretorius Tomas Garuolis.