LT EN RU
Naujienos

Klaipėdos regiono vežėjų susirinkime aptartos darbų gairės

2012 kovo 22

Kovo 21 d., Klaipėdoje vykusiame Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ narių susirinkime regiono vežėjai aptarė šių metų asociacijos biudžeto projektą, kuriame numatytos finansinių sąnaudų optimizavimo galimybės, įstatų pakeitimo pasiūlymai, einamieji reikalai.

Apie pasikeitimus transporto verslo reglamentavime kalbėjo VKTI Klaipėdos regiono vadovas R. Valevičius. Pasak jo, tarptautinio transporto įmonėms keliami griežtesni reikalavimai. Reikalaujama, kad įmonės buveinė ir įmonės registravimo vieta sutaptų, būtų deklaruotos tikrosios transporto parkavimo aikštelės. Nauji reikalavimai keliami ir įmonės atsakingiems asmenims. Jie gali dirbti ne daugiau kaip dviejose bendrovėse, o vadybininkai gali būti atsakingi tik už tam tikrą transporto priemonių skaičių.

Prezidiumo nario ataskaitą pristatė šiam regionui atstovaujantis Vidas Augaitis. Jis taip pat aptarė ir asociacijos Biudžeto komiteto veiklą. Pasak jo, vienas iš svarbiausių darbų atliktų šiame komitete – šių metų asociacijos biudžeto projekto parengimas. Kitas svarbus darbo baras  – finansinis asociacijos auditas, kuriam reikėjo surasti  tarptautinę audito bendrovę. Asociacijos prezidiumo posėdžiuose ši įmonė teikia tarpines ataskaitas ir jos detaliau įvertinamos priimant svarbius sprendimus. Auditas reguliariai bus atliekamas ir ateityje.

Praėjusio pusmečio veiklos rezultatus ir ateities darbus pristatė asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius, pranešime pažymėjęs, kad sėkmingai atstatytas asociacijos veiklų gyvybingumas. „Atstatytas asociacijos finansinis stabilumas, vystomos komercinės veiklos, vyksta intensyvus darbas tarptautiniu ir vietiniu lygiu. Laukia nelengvas kelias ateityje. Mus šiandien skriaudžia valstybė – kelių mokesčiai didėjo ir transporto priemonių mokesčiai pakilo, turime apginti savo interesus užsienyje dėl netinkamo trišalių leidimų traktavimo, spręsti Baltarusijos pasienyje susikaupusias problemas. Neseniai išdėstėme savo poziciją dėl Europos Sąjungos planuojamų sankcijų Baltarusijai ir kuo jos grėstų mums“, – sakė A. Kondrusevičius.

Pasak jo, netrukus IRU pradės dar išsamesnį asociacijos veiklos auditą, kuris parodys tam tikras darbo gaires ateičiai.

Apie asociacijos veiklos rodiklius ir būsimus darbus kalbėjo asociacijso „Linava“ generalinis sekretorius Vidmantas Adomaitis. Pasak jo, asociacija dirba pelningai ir yra sudariusi aiškų finansinių įsipareigojimų vykdymo grafiką. „Asociacijos finansinis rezultatas, suskaičiavus praėjusių metų duomenis, yra teigiamas. Šie metai irgi prasidėjo pelningai. Pernai mūsų įdėtos veiklos optimizavimo pastangos davė apčiuopiamą rezultatą“, – apibendrino asociacijos finansinę būklę generalinis sekretorius.

Pasak jo, labiau koncentruota ir koordinuota veikla leido išvengti nebūtinų išlaidų, o darbas tapo efektyvesnis ir labiau nukreiptas pagrindinei asociacijos misijai įgyvendinti – būtinų paslaugų vežėjams teikimui bei jų interesų atstovavimui. Kaip vieną iš svarbiausių  darbų vadovas mato tolesnį asociacijos „Linava“ skyrių ir padalinių veiklos efektyvinimą, aktyvesnį vežėjų interesų atstovavimą užsienio šalyse ir Lietuvoje.
Regioniniame susirinkime diskutuota ir dėl siūlomų įstatų pakeitimų, kurie bus teikiami Kongresui ir bus patvirtinami arba atmetami balsuojant vežėjams.

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovas spaudai
Gytis Vincevičius