2012 spalio 24

Kviečiame teikti paraiškas ES paramai vairuotojų privalomiesiems mokymams pagal 95 kodą


Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ rengia projektą ES paramai gauti – „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas vežėjų automobiliais įmonėse“ ir kviečia asociacijos narius prisijungti prie projekto bei gauti galimybę iki 70 proc. kompensuoti išlaidas privalomajam savo vairuotojų perkvalifikavimui.

Pagrindinė projekto veikla bus vairuotojų privalomieji mokymai pagal 95 kodą. Papildomi mokymai (vadybos, pardavimų, užsienio kalbų) bus nustatyti įvertinus įmonių mokymų poreikius. Juose bus galima dalyvauti pagal pageidavimą.

Norintiems dalyvauti projekte ir gauti paramą vairuotojų mokymams reikia tenkinti šias sąlygas:
1) Paraiškos pateikimo metu (paraiška bus teikiama
2012-12-01) neturėti įsiskolinimų VMI ir SODRAI.
2) Įmonės nuostoliai negali viršyti 50% jos turimo kapitalo.

Projekto rengimui iki 2012 m. spalio 31 d. prašome atsiųsti šiuos dokumentus:
1) Įmonės įstatų patvirtintą kopiją.
2) Pažymą apie vidutinį – sąrašinį darbuotojų skaičių.
3) Įmonės patvirtintos finansinės atskaitomybės
dokumentų kopijas.
4) Įmonės užpildytą lentelę apie turimus darbuotojus.
5) Užpildytą mokymų poreikio vertinimo anketą.

Dokumentus siųskite adresu:
VšĮ „Consensus Europae“,
Šv.Ignoto g. 5, LT-01144, Vilnius
Su nuoroda „DOKUMENTAI
DALYVAVIMUI ES PARAMOS
MOKYMAMS PROJEKTE“

Daugiau informacijos:
Simonas Žunda
projektai@linava.lt
8 659 59569

Pridedama:
PAGEIDAUJAMI APMOKYTI DARBUOTOJAI
Informacija apie mokymus