LT EN RU
Naujienos

KVIETIMAS registruotis į seminarą „Vairuotojų komandiravimas nuo 2022 m. vasario 2 d. įsigaliojus Direktyvai (ES) 2020/1057“

2021 lapkričio 18

VšĮ „Linavos“ mokymo centras kviečia transporto įmonių vadovus ir atsakingus darbuotojus registruotis į nuotolinį seminarą š. m. gruodžio 1 d., kurio metu teisės ekspertai pristatys svarbiausias naujoves, susijusias su vairuotojų komandiravimu į užsienio šalis, darbo užmokesčiu ir kitomis naujovėmis, kurios įsigalioja pagal Mobilumo paketo reikalavimus nuo kitų metų vasario 2 d.

Seminaro „Tarptautinių pervežimų vairuotojų komandiravimas nuo 2022 m. vasario 2 d. įsigaliojus Direktyvai (ES) 2020/1057: kas naujo transportininkams darbo teisės ir mokesčių srityje ir kaip tam pasirengti“ metu naujausia informacija dalinsis ir į visus aktualius klausimus atsakys advokatų kontoros „ILAW LEXAL“ partneriai ir advokatai – Tomas Bagdanskis ir Ingrida Steponavičienė, turintys daugiau kaip 20 metų patirtį.

T. Bagdanskis, kuris yra ir naujojo Darbo kodekso rengėjas, pristatys darbo teisės klausimus, o I. Steponavičienė – mokestines direktyvų pasekmes, rizikų valdymo priemones. Advokatė nuolat sprendžia klientų, komandiruojančių darbuotojus į užsienį rangai ar nuomai, mokestinius klausimus, klientų problemas dėl darbo Vokietijoje.

Šis seminaras transporto įmonių vadovams svarbus tuo, kad jau vos po dviejų mėnesių, t. y. 2022 m. vasario 2 d., įsigalioja ES Direktyvos 2020/1057 dėl kelių transporto vairuotojų komandiravimo įgyvendinančios nacionalinės taisyklės, o transporto sektoriui bus pradėta taikyti Direktyva 2018/957, keičianti Direktyvą 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo. Šios naujovės susijusios su vairuotojų darbo užmokesčiu, darbo laiko apskaita ir poilsio laiku, dienpinigiais, sienos kirtimo reikalavimais ir komandiruočių organizavimu. 

Nors pačioje direktyvoje (ES) 2020/1057 deklaruojama, kad jos tikslai – išspręsti teisinius ir praktinius komandiravimo sunkumus, kylančius kelių transporto srityje dėl to, kad vairuotojų darbas pasižymi didele specifika (judumas, tranzitas, įvairaus pobūdžio transporto operacijos, įskaitant dvišales, darbas kadencijomis ir pan.), tiek pačios direktyvos nuostatos, tiek jos reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje padėtis kelia nemažai klausimų dėl to, kokie komandiravimo reikalavimai nuo 2022 m. vasario 2 d. bus taikomi  tarptautinį elementą turinčioms pervežimo operacijoms, kurios operacijos į direktyvų nustatytąjį komandiravimo režimą vis tik nepateks, ar krovinių siuntėjai, ekspeditoriai, rangovai ir subrangovai dalinsis atsakomybe su transporto kompanija už vairuotojų komandiravimo reikalavimų pažeidimus, kokiu būdu ir nuo kada vežėjai turės (faktiškai galės) įgyvendinti reikalavimą su komandiravimu susijusią informaciją ir dokumentus, įskaitant komandiravimo deklaraciją, pateikti per ES vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI), ir pan.

Taigi, šio seminaro metu aptarsime:

 • Kokie nauji komandiravimo reikalavimai įsigalioja transporto sektoriui nuo 2022 m. vasario 2 d.?
 • Kurioms transporto operacijoms taikomi naujieji reikalavimai, kurioms netaikomi, kokios – reikalavimų taikymo išimtys?
 • Nuo kada konkrečios komandiruotės atžvilgiu taikomi naujieji reikalavimai (pvz. nuo įsėdimo į mikroautobusiuką, Lietuvos ar kitos sienos kirtimo)?
 • Direktyvų nuostatas dėl vairuotojų nuomos.
 • Kokią įtaką naujieji reikalavimai daro tokiems transporto įmonių komandiravimo aspektams, kaip:-
  -         Darbo užmokesčio nustatymas darbo sutartyje ir atlygio sistemoje;
  -          Suminės darbo laiko apskaitos taikymas; |
  -         Vairuotojų darbo laiko apskaita; geriausios formos pasirinkimas;
  -         Susitarimai dėl darbo laiko. Ne viso darbo laiko reguliavimas ir tinkamas dokumentavimas;
  -         Darbo laiko normos ir darbo laiko režimo nustatymas, apskaita ir dokumentacija transporto įmonėse;
  -          Darbas švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžiai, naktinis darbas ir budėjimas;
  -          Darbo laiko komandiruotėje apskaita; darbo grafikai;
  -          Vidutinis darbo užmokestis, atostoginiai; kaip pagal naujuosius reikalavimus bus apskaičiuojamas darbdavio privalomas užtikrinti vairuotojo darbo užmokestis;
  -          Kelionės laiko apmokėjimo ypatumai;
  -          Kilnojamojo pobūdžio darbo apmokėjimas;
  -          Dienpinigių ir darbo užmokesčio santykis;
  -          Dienpinigių apskaičiavimas ir mokėjimas, taip pat ir įvertinat transporto operacijas, kurios yra įtrauktos/neįtrauktos į direktyvų komandiravimo režimą;
  -          Vairuotojo darbo vietos įtaka darbo užmokesčio apmokestinimui;
  -          Darbo komandiruotėje trukmės įtaka darbo užmokesčio apmokestinimui;
  -          Komandiruoto vairuotojo buvimo konkrečioje valstybėje fiksavimas ir mokestinis rezidavimas užsienyje bei prievolė užsienyje mokėti GPM.
 • Vairuotojų komandiruočių deklaravimas IMI platformoje: teisinė bazė ir faktinis pasirengimas;
 • Rizikos darbdaviams dėl direktyvų nuostatų, įsigaliojančių nuo 2022-02-02, taikymo;
 • Kokie rekomenduotini darbo sutarčių su vairuotojais pakeitimai rengiantis direktyvų įsigaliojimui nuo 2022-02-02?
 • Kokie rekomenduotini kitų įmonės vidaus dokumentų pakeitimai rengiantis direktyvų įsigaliojimui nuo 2022-02-02?
 • Naujausia Darbo kodekso taikymo praktika transporto įmonėse.

Seminaro trukmė: 9:00 – 13:00 val. Tiksli prisijungimo nuoroda bus atsiųsta prieš renginį.

Dalyvio mokestis: 121 EUR (PVM įskaičiuotas į kainą).

REGISTRUOTIS

Daugiau informacijos tel. +370 611 24413 arba el. paštu mc@linava.lt