LT EN RU
Naujienos

Leidimo laikinai gyventi išdavimo tvarka pakeitus darbo vietą

2017 lapkričio 16

Migracijos departamentas informuoja, kad vadovaujantis LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 5 dalimi, užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi), pasikeitus aplinkybėms, lemiančioms šio leidimo išdavimo pagrindą, privalo gauti naują leidimą laikinai gyventi.

Tai reiškia, kad jeigu užsienietis nutraukia darbo sutartį ir ketina dirbti pas kitą darbdavį, jis turi kreiptis dėl naujo leidimo laikinai gyventi išdavimo ir pateikti prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi ir prie jo pridedamus dokumentus. Tokiam užsieniečiui panaikinus turimą leidimą laikinai gyventi ir išdavus naują leidimą laikinai gyventi, jis gali pradėti dirbti pas naują darbdavį.

Leidimo laikinai gyventi perkėlimas naujos įmonės vardu nėra galimas. Pažymėtina, kad pagal LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 8 dalį darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaryta ir jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, teritorinei darbo biržai registruoti darbdavys turi pateikti per 2 mėnesius nuo leidimo laikinai gyventi šiam užsieniečiui išdavimo dienos.