LT EN RU
Naujienos

Akcizinių prekių gabenimo tvarka Lenkijoje

2017 birželio 14

Lenkijos įstatymų sistemoje išpublikuotas įstatymas, pagal kurį vykdomas vežėjų kontrolės mechanizmas. Pastarasis taikomas kuomet gabenamos akcizinės prekės – degalai, alkoholis, tabakas ir pan.

Įstatymas įsigaliojo balandžio 17 d., bet numatytos sankcijos ir baudos pradėtos taikyti gegužės 1 d. Įstatymo tekstas (lenkų kalba). Neoficialus vertimas į lietuvių kalbą.

Įstatymas skirtas tam, kad būtų pažabota nelegali prekyba gabenant numatytas prekes. Taip pat jis užtikrins mokesčių mokėjimą. Norint atlikti tokių prekių pervežimus reikės sistemoje SENT teikti paraišką ir užsiregistruoti elektroninėje mokesčių ir muitinės paslaugų platformoje PUESC. Instrukcijos lenkų kalba. Neoficialus instrukcijų vertimas į Lietuvių kalbą. (Vežėjams aktualiausia „įprasta/paprasta registracija“ , ne „aukštesnio lygio“.)

Kontrolės sistema bus taikoma šioms prekėms (prekių sąrašas lenkų kalba) (prekių sąrašas rusų kalba)(prekių sąrašas anglų kalba):

 • Skysti degalai : transporto priemonių kuras, mazutas, dyzelis, tepalinė alyva;
 • Tepalai,  tirpikliai, skiedikliai, oktaninį skaičių mažinančios cheminės priemonės;
 • Biodyzelis;
 • Toksiškos atliekos;
 • Grynas etilo alkoholis;
 • Sausas tabakas.

Tesės aktai numato, jog monitoringo sistema, gali būti taikoma ir kitoms nei aukščiau išvardintoms prekėms. Teisės aktai gali būti taikomi toms prekėms, kurios bus nustatytos, kaip padidintos rizikos prekės. (konkretūs prekių kodai nurodyti įstatymo tekste).
Dėmesys iš esmės bus skiriamas toms prekėms, kurias pervežant gali būti pažeidinėjami galiojantys teisės aktai, vengiami mokėti mokesčiai. Monitoringo sistema nebus taikoma pervežimams tarp sandėlių jei jie priklauso tam pačiam subjektui (MM).  Tokios veiklos vykdymui nėra taikomi mokesčiai (PVM). Svarbu žinoti, kad tokio pervežimo faktą, siuntėjas turi patvirtinti dokumentais.

Subjektai kuriems taikomos teisės normos

Monitoringo sistema taikoma visiems subjektams dalyvaujantiems pervežimo procese : siuntėjas – vežėjas – gavėjas, pervežant akcizines ar kitas pagal pateiktą klasifikaciją prekes.
Monitoringo sistema  taikoma visiems ūkio subjektams, nepaisant jų vykdomos veiklos statuso: individualios veiklos turėtojams, komercinėms kompanijoms, ribotos atsakomybės kompanijoms, akcinėms bendrovėms, juridinio asmens statuso neturinčios bendrovėms ir kt.

Kas valdys ir saugos duomenis susijusius su pervežimais

Transporto monitoringo sistemą, numatoma administruoti elektroninėje registravimo ir deklaravimo sistemoje -  PUESC, kurią prižiūrės Nacionalinis mokesčių administracijos departamentas (KAS).

Numatoma, kad užpildyti duomenys ir pateikta informacija, bus saugoma 5 metus nuo duomenų pateikimo dienos.  PUESC sistemą, kuruojanti institucija, atsakinga ir už Duomenų apsaugą.

Kaip pranešti apie pervežimą

Duomenys apie pervežimą turės būti pateikiami elektroninėje registravimosi sistemoje PUESC. Pateikiant pranešimą, bus privaloma nurodyti ne tik visų pervežime dalyvaujančių šalių duomenis, bet ir :

 • Informaciją apie transportuojamas prekes;
 • Transporto priemonės identifikaciją;
 • Kelionės laiką;
 • Informaciją apie kelių leidimus;

Pateikus duomenis sistemoje, pervežimui bus suteikiamas unikalus registracijos numeris (galios 10 dienų). Praleidus 10 dienų terminą, vykdyti registraciją bus privaloma iš naujo.
Registracijos numeris registruojančiam asmeniui bus atsiunčiamas – SMS žinute, el. paštu arba kita informacine forma (pvz.: atspausdinamas).
Registracijos numeris -  oficialus pagrindas kontrolės metu, liudijantis apie teisėtą krovinio gabenimą.
Neveikiant sistemai numatomas dokumentų pateikimas – elektroniniu paštu, pateikimą el.paštu reglamentuoja ministro įsakymas (įsakymas, neoficialus vertimas į lietuvių kalbą). Atitinkamai subjektas – siuntėjas, subjektas – gavėjas arba vežėjas, priklausomai nuo jų pateiktų duomenų, pateikia pranešimus, persiųsdami pranešimą pakeičiantį dokumentą, adresu: awaria.sent@mf.gov.pl (forma, kurią reikia pildyti, neoficialus vertimas į lietuvių kalbą).
Detali tvarka dėl duomenų pateikimo, papildymo, atnaujinimo bus nustatyta Lenkijos Finansų ministerijos.
Svarbu pažymėti – siuntėjui nepateikus informacijos apie kroviniu pervežimą, įstatymų tvarka vežėjui suteikiama teisė atsisakyti pervežti krovinį.
Visi privalomi dokumentai turi būti įteikiami vairuotojui.
Vairuotojas dokumentus privalo turėti visos kelionės Lenkijoje metu.
Vaizdinę medžiaga (lenkų kalba), kaip pildomas pranešimas galite rasti čia:

vežant prekes iš Lenkijos

vežant prekes į Lenkiją

vežant prekes per Lenkiją

DĖMESIO : Vežant akcizines prekes per Lenkijos teritoriją su tranzito deklaracija arba TIR knygele (naudojant NCTS sistemą), pavyzdžiui, kai prekės vežamos iš Rusijos į Vokietiją, pranešimo sistemoje pildyti nereikia. 

Tačiau : Vežėjai gabenantys akcizines prekes iš Europos Sąjungos valstybės į kitą ES valstybę per Lenkijos teritoriją pranešimą privalo pildyti pagal pateiktą nuorodą – „vežant per Lenkiją“.

Sankcijos

Bet kokie pažeidimai susiję su akcizinių prekių pervežimu gali būti vertinami, kaip  monitoringo sistemos pažeidimai.
Nustačius padarytus pažeidimus gali būti taikomos tokios baudos:

 • Pranešimo apie pervežimą nepateikimas, vežėjui gali užtraukti baudą iki 20 000 PLN;
 • Vežėjui nepateikus papildomų duomenų – 5000 PLN;
 • Atnaujintų duomenų nepateikimas sistemoje arba duomenų neatitikimas su fiziškai vežamomis prekėmis  -  10 000 PLN;
 • Bet koks Lenkijos teritorijoje vykdomas pervežimas, be registracijos numerio bus baudžiamas, tai nustačius patikros metu, nepateikus jokių registraciją įrodančių dokumentų. Vairuotojui gali būti skiriama bauda nuo 5000 PLN iki 7500 PLN.

Naudingos nuorodos

Daugiau informacijos apie šią registraciją galima rasti paspaudus šią nuorodą.

Taip pat visa reikalinga informacija publikuojama PUESC puslapyje:

Pervežimo stebėjimo sistemos dalyvių pareigos, kurias pateikia Lenkijos Finansų ministerija.