LT EN RU
Naujienos

Lenkijos vežėjų asociacija ZMPD pateikė informaciją apie vairuotojų darbą nakties metu (papildyta)

2018 rugsėjo 26

Nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. įsigaliojo naujos baudos už 10 valandų darbo laiką , kai atliekamas naktinis darbas. Už naktinio 10 – ties valandų darbo laiko viršijimą nuo 1 valandos iki 3 valandų bauda siekia 50 zlotų. Už kiekvieną valandą pradėto darbo virš 3 valandų – 100 zlotų.

Naktinio darbo taisyklės numatytos Europos parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/15/(EB) 2002 m. kovo 11 d. dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo. Taip pat 2009-06-28 Lenkijos Įstatymo apie vairuotojų darbo laiką, 21 straipsniu.

Sutinkamai su vairuotojų darbo laiko įstatymo 21 straipsniu, naktinis darbo laikas galioja kai dirbama 4 valandas (numatomas darbo reglamente ar darbo sutartyje) laikotarpyje nuo 00.00 valandų iki 7.00 valandos, kurį nustato darbdavys. Jeigu darbdavys nustatė naktinį laiką nuo 00.00 iki 4.00 valandos, tai darbo laiko apribojimas iki 10 valandų galios tik tada, kai vairuotojas pradės darbą iki 4.00 valandos ryte, netgi, pavyzdžiui, darbą pradės 3.59 valandą ryte.

ZMPD pateikė naktinio darbo pavyzdį:

Naktinis laikas transporto įmonįje buvo nustatytas nuo 1.00 iki 5.00 valandos. Vairuotojas pradėjo darbą pirmadienį 21.00 val. ir baigė 7.00 antradienį (9 val. vairavimo ir 1 val. – kiti darbai). Vairuotojas dirbo naktį 4 val. Tai reiškia, kad šią dieną vairuotojas gali pradėti darbą ne anksčiau nei 18.00 val. (po 11 val. kasdienio poilsio), tačiau jis gali dirbti (vairavimas ir kiti darbai) viso tik 3 valandas.

https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=6391

LINAVA komentarai:

Vairuotojų naktinio darbo reikalavimai numatyti 2002 m. kovo 11 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/15/(EB) dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo (toliau – Direktyva), kuri yra privaloma visoms ES valstybėms narėms. Kiekviena valstybė narė savarankiškai nustato jų įgyvendinimo būdus ir priemones, nepažeidžiant Direktyvos reikalavimų. Asociacijos „Linava“ specialistų nuomone, Lietuvos transporto įmonės turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, kuriame yra patvirtintas Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas (II skyrius skirtas kelių transporto įmonėms) nepriklausomai nuo tuo metu esamos vairuotojo buvimo vietos.

Darbo ir poilsio laiko ypatumų kelių transporto įmonėse 11 punkte nurodyta „Nakties laikas kelių transporto įmonėse yra laikas nuo 00.00 valandos iki 07.00 valandos“, o 14.4 papunktyje nurodyta „Kai atliekamas naktinis darbas, kasdienis darbo laikas negali viršyti 10 valandų per kiekvieną 24 valandų laikotarpį“.