LT EN RU
Naujienos

Liberalizuojamas TIR knygelių išdavimas

2019 lapkričio 22

Asociacijos „Linava“ prezidiumas patvirtino Priėmimo ir dalyvavimo TIR garantinėje sistemoje bei šalinimo iš jos taisyklių pakeitimus – taip atsirado galimybė gauti TIR knygeles ir ne asociacijos „Linava“ nariams. Iki šiol tokią galimybę turėjo tik „Linavos“ nariai.

„Linavos“ prezidiumas tokį sprendimą priėmė po to, kai buvo pakeistas Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas Nr. 1B-593 „Dėl TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto darbo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 

 Pagal naują tvarką asmuo, kuris nedalyvauja asociacijos „Linava“ veikloje ir nori gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, turi pateikti prašymą ir dokumentus, patvirtinančius atitikimą keliamiems reikalavimams (pridedamas dokumentų sąrašas).

Ne asociacijos nariai gali reikalingus dokumentus pateikti „Linavos“ TIR departamentui (Jankiškių g. 1, Vilnius) arba Muitinės departamentui tiesiogiai (A.Jakšto g. 1, 01105 Vilnius).

Ne „Linavos“ nariams, norintiems dalyvauti  TIR garantinėje sistemoje, yra taikomi tokie mokesčiai:

Vienkartinis dokumentų tvarkymo mokestis stojantiems į TIR sistemą – 1000 eurų

Pirminė įstojimo į TIR sistemą garantija – 3000 JAV dolerių

Kasmetinis administruojamų dokumentų tvarkymo mokestis – 600 eurų

Su visa asmenų, nedalyvaujančių „Linavos“ veikloje ir norinčių gauti TIR knygeles mokėjimo tvarka, galima susipažinti čia: (Aprašas)

Iš TIR sistemos asmuo, nedalyvaujantis asociacija „Linava“ veikloje, gali būti pašalintas „Linavos“ generalinio sekretoriaus sprendimu, jei neatitinka reikalavimų, pavyzdžiui, pateikia melagingus duomenis, pažeidžia TIR knygelių naudojimo tvarką, nevykdo finansinių įsipareigojimų, turi įsiskolinimų valdžios institucijoms, pažeidžia reikšmingus muitų teisės aktus ir pan.