2022 gegužės 04

Lietuvos bankas: mokėjimo sąskaitos Baltarusijos piliečiams atidaromos įprasta tvarka


Mature truck driver driving his truck

Lietuvos bankas teigia nenustatęs jokių bendro pobūdžio apribojimų ar draudimų Lietuvos finansų įstaigoms dėl mokėjimo sąskaitų atidarymo užsienio piliečiams, įskaitant Baltarusijos piliečius. Taip Lietuvos bankas atsako į asociacijos „Linava“ paklausimą dėl naujų mokėjimo sąskaitų atidarymo trečiųjų šalių piliečiams.

„Lietuvos banko žiniomis, mokėjimo sąskaitos atidaromos įprasta tvarka pagal finansų įstaigų nustatytą sąskaitų atidarymo tvarką“, – rašoma Lietuvos banko atsakyme „Linavai“.

Kartu nurodoma, kad finansų institucijos yra įpareigotos užtikrinti tinkamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų valdymą ir vykdyti kitus teisės aktais numatytus reikalavimus.

Atsakydamas į „Linavos“ paklausimą dėl galimai sulaikomų mokėjimų iš Rusijos Federacijos ir Baltarusijos bankų, Lietuvos bankas informuoja, kad finansų įstaigos turi sekti aktualią informaciją apie finansų įstaigų įgyvendinamų sankcijų, ribojamųjų priemonių atnaujinimus ir operatyviai užtikrinti tinkamą ir savalaikį sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimą.

„Lietuvos bankas supranta Asociacijos susirūpinimą dėl sulaikomų mokėjimų iš Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos bankų, tačiau tuo pačiu pažymi, kad tam, kad finansų įstaigos tinkamai įgyvendintų tarptautines sankcijas ir suvaldytų kylančias rizikas, atitinkami mokėjimų sulaikymai yra neišvengiami“, – rašoma Lietuvos banko „Linavai“ adresuotame rašte.

Balandžio 25 d. vykusiame nuotoliniame „Linavos“ atstovų susitikime su Lietuvos bankų asociacijos (LBA) ir Lietuvoje veikiančių bankų atstovais „Linavos“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas kėlė klausimus dėl sulaikomų mokėjimų, atliekamų iš Rusijos ar Baltarusijos banko sąskaitų. Z. Buivydas pabrėžė, kad  sulaikyti mokėjimai daro neigiamą įtaką įmonių pinigų srautams, dėl to stringa įmonių atsiskaitymai tiek su valstybinėmis institucijomis (pavyzdžiui, Valstybine mokesčių inspekcija), tiek su darbuotojais ir kitais partneriais. Vežėjų atstovai taip pat klausė, kodėl į Lietuvą iš Rusijos įmonių Lietuvos vežėjams pervesti pinigai yra grąžinami į Rusiją, o ne perduodami Lietuvos vežėjams. Z. Buivydas pabrėžė, kad vežėjai supranta sankcijų svarbą, tačiau kyla neaiškumų, kaip jos įgyvendinamos bankuose.

Minėtame susitikime LBA atstovai tikino, kad šiuo metu sankcionuojami ir visi korespondentiniai Rusijos bankai, todėl Lietuvos bankai vykdyti mokėjimų, susijusių su sankcionuotais Rusijos bankais, negali. Dėl šios priežasties, pasak LBA atstovų, Lietuvos bankų galimybė atlikti mokėjimus iš ar į Rusiją yra visiškai apribota.

LBA asociacijos atstovai taip pat tvirtino, kad darbdaviai Lietuvoje negali atidaryti sąskaitos Baltarusijos ar Rusijos pilietybę turintiems darbuotojams dėl visiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams taikomų sankcijų, jei jos darbuotojai neturi leidimo gyventi Lietuvoje. Jie siūlė įmonėms pasirūpinti, jog darbuotojai iš Rusijos ar Baltarusijos gautų leidimą gyventi Lietuvoje. LBA atstovai pabrėžė, kad darbuotojui turint leidimą gyventi Lietuvoje, galima būtų pasinaudoti Europos Sąjungos (ES) Reglamente nurodyta sankcijų išimtimi. Tokiu būdu darbuotojai esą galėtų atsidaryti sąskaitą bet kuriame Lietuvoje veikiančiame banke.

Susitikime dalyvavęs „Linavos“ Prezidiumo narys, bendrovės „Telmento transportas“ vadovas Artūras Telmentas atkreipė dėmesį, kad su sąskaitų atidarymo Lietuvoje problemomis susiduria ir tie darbuotojai iš Rusijos ar Baltarusijos, kurie gavo darbines vizas dirbti Lietuvoje dar iki sankcijų įsigaliojimo, bet nespėjo gauti leidimo gyventi Lietuvoje.  Jis nurodė, kad gauti leidimą gyventi Lietuvoje užtrunka du tris mėnesius, todėl net ir turėdami darbinę vizą, Rusijos ar Baltarusijos piliečiai negali Lietuvoje dirbti dėl mūsų šalyje nuo sausio 1 d. įsigaliojusios tvarkos – išmokos, susijusios su darbo santykiais, gali būti mokamos tik pavedimu.

A. Telmentas taip pat nurodė, kad Lietuvos verslai nukenčia ir dėl Rusijos ar Baltarusijos įmonėms suteiktų paslaugų dar iki sankcijų įsigaliojimo – šios įmonės nori atsiskaityti su tiekėjais Lietuvoje, tačiau pinigai Lietuvos tiekėjų nepasiekia, nes Lietuvos bankai atsiskaitymų nepriima.