2020 sausio 03

Lietuvos valdžia imituoja kovą su „šešėliu“


tachografas

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ išreiškė kritišką požiūrį į Lietuvos valdžios institucijų bandymus imituoti kovą su „šešėline ekonomika“.

„Linava“ raštu Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA) išreiškė nepritarimą dėl naujos tachografų duomenų pateikimo tvarkos.

Kaip žinoma, LTSA yra parengusi įsakymą „Dėl ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vadovaujantis įsakymu, skaitmeninių tachografų naudotojams kas ketvirtį bus privaloma į informacinę sistemą „Vektra“ teikti vairuotojų darbo ir poilsio režimo duomenis, perkeltus iš vairuotojo kortelių ir ūkio subjekto valdomose transporto priemonėse sumontuotų skaitmeninių tachografų. Ši naujovė turėjo įsigalioti 2020 m. sausio 1 d., o duomenų pateikimo pradžios data numatyta liepos 1 dieną.

LTSA parengti nauji reikalavimai nustato naujus įpareigojimus transporto įmonėms, kokių nėra nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje. Asociacija „Linava“, įvertinus į numatytas duomenų pateikimo apimtis, dažnumą ir būdus, tvirtina, kad nauja tvarka didina vežėjų administracinę naštą.

„Nei vienas Europos Sąjungos teisės aktas nenumato privalomo periodiško visų duomenų pateikimo kontroliuojančioms institucijoms ir nei viena kita Europos Sąjungos valstybė nėra priėmusi tokios tvarkos, todėl tai mažina Lietuvos vežėjų konkurencingumą“, – tvirtina „Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius. Anot jo, duomenų pateikimo dažnumas neturi jokio poveikio kovojant su šešėline ekonomika.

M.Atroškevičius atkreipia dėmesį į tai, kad LTSA į Lietuvos vežėjų prašymus užtikrinti tvarką dėl trečiųjų šalių leidimų vežti krovinius ir kitais Lietuvos vežėjams aktualiais klausimais nuolat atsako neturintys pajėgumų ir stokojantys resursų. Tuo tarpu didžiuliams kiekiams tachografų duomenų sukaupti LTSA rado resursų ir pajėgų.

„Bus labai įdomu sužinoti, kaip tie tachografų duomenys naudojami – kiek LTSA darbuotojų juos apdoroja ir tikrina, koks patikrinimų efektyvumas, kiek nustatyta pažeidimų“, – sako M.Atroškevičius. Anot jo, „Linava“ visuomet pasisako už skaidrumą ir teisėtumą, tačiau nauji įpareigojimai verslui panašūs į veiklos imitaciją, o ne realias pastangas sumažinti „šešėlį“.

„Jei yra įtariami pažeidimai, tuos pažeidimus reikia išaiškinti ir užkirsti jiems kelią, o ne apkrauti papildomu darbu pažeidimų nedarančius verslininkus, – savo vertinimą parengtam teisės aktui pateikė „Linava“ generalinis sekretorius. – Visiškai neaišku, kokiu būdu šešėlinė ekonomika sumažės, jei sąžiningai dirbantis verslininkas pateiks duomenis ne 2, o 4 kartus per metus. Tuo tarpu administravimo kaštai šioje vietoje išaugs dvigubai“.

Tachografai privalomi visiems krovininiams automobiliams, kurių svoris viršija 3,5 t ir keleivinėms transporto priemonėms, kuriose, įskaitant vairuotoją, gali važiuoti daugiau, nei 9 asmenys. Nauja duomenų tvarka palies visas transporto bendroves ir jų naudojamas transporto priemones.