LT EN RU
Naujienos

Lietuvos vežėjai gina rinką nuo pažeidėjų iš kitų šalių

2019 rugpjūčio 27

„Linavos“ Krovininėje taryboje buvo analizuojamas klausimas dėl problemų, kylančių tranzitiniams (neįregistruotiems) krovininiams automobiliams pirmu reisu atliekant krovinių vežimą.

Krovininės tarybos posėdį sukvietęs „Linavos“ viceprezidentas, Krovininės tarybos pirmininkas Marjan Svirko trumpai pristatė susiformavusią situaciją ir pakvietė apie kylančias problemas papasakoti Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) atstovus. Kaip žinoma, griežtesnė tranzitiniais automobiliais atliekamų krovinių vežimų kontrolė Lietuvoje prasidėjo šių metų balandį. Dvišalės tarptautinės kelių transporto srities sutartys, sudarytos su Kazachstanu ir Uzbekistanu, nustato, kad transporto priemonės, kuriomis atliekami krovinių vežimai (ypatingai motorinės transporto priemonės), privalo turėti savo šalies nacionalinius registravimo ir skiriamuosius ženklus, t. y. privalo būti nustatyta tvarka įregistruotos tose šalyse. Su Armėnija, Tadžikistanu ir Kirgizija tokios sutartys nesudarytos, tačiau kelionės leidimais apsikeičiama susirašinėjimo būdu – šiais atvejais patikrinimo metu iš vežėjo reikalaujama kelionės leidimo, atitinkančio važiavimo pobūdį.

Kitų šalių vežėjai nuostatas dėl automobilių registracijos ir kitus reikalavimus ignoruoja ir taip iškraipo sąžiningos konkurencijos principus.

LTSA Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento direktorius Stanislovas Lingys Krovininės tarybos posėdžio dalyviams pasakojo, kad patikrinus 55  Kazachstano vežėjų transporto priemones iš jų 10 transporto priemonių (18 proc.) nustatyti pažeidimai. Tikrinant maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis buvo patikrintos 8 Kazachstano vežėjų transporto priemonės, iš jų 4 transporto priemonėms nustatyti pažeidimai.

LTSA atstovai pasakojo, kad kitų šalių vežėjai nesistengia įgyvendinti keliamų reikalavimų, o bando tų reikalavimų vykdymo išvengti – žinodami apie LTSA atliekamus patikrinimus, stengiasi krovinius vežti tada, kai LTSA darbuotojai nedirba. Be to, kai kuriuose krovinių terminaluose LTSA pareigūnai yra neįleidžiami į teritoriją, motyvuojant tuo, kad tai yra privati teritorija. Todėl LTSA negali atlikti patikrinimų ir nustatyti pažeidimus.

„Linavos“ vežėjai posėdyje konstatavo, kad situacija yra nepatenkinama. Generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius siūlė ieškoti sprendimų kartu su Muitinės departamentu – gal yra galimybė LTSA darbuotojams dalyvauti patikrinimuose kartu su muitinės pareigūnas. Taip pat buvo pasiūlymas patikrinimuose dalyvauti vežėjams iš „Linavos“.

Vežėjai taip pat dalijosi patirtimi, kaip situacija piktnaudžiauja ir nustatytas tvarkas pažeidinėja kitų šalių vežėjai. Krovininės tarybos narys Viktor Monkevič pasakojo, jog važiuodamas gatvėmis neretai pastebi pažeidėjus ir atkreipia į juos pareigūnų dėmesį. Tais atvejais, kai pareigūnai nebūna susipažinę su užsienio vežėjams keliamais reikalavimais, tenka padėti surasti reikalingą informaciją. Tarybos narys išreiškė padėką rugpjūčio 23 d. Vilniuje V.Greičiūno gatvėje dirbusiems pareigūnams, kurie nustatė ir surašė protokolą tvarką pažeidusiam transporto priemonės vairuotojui.

Krovininės tarybos nariai posėdyje sutarė, kad „Linava“ turi aiškiai informuoti krovinių siuntėjus, muitinės tarpininkus, krovinių terminalus, ekspeditorių asociacijas ir kitus susijusius verslo subjektus, kad krovinių vežimas neįregistruota motorine transporto priemone yra neteisėtas, pridedant tai reglamentuojančias atitinkamų Kelių transporto srities Lietuvos dvišalių tarptautinių sutarčių nuostatas.

Taip pat sutarta, kad bus organizuojamas „Linavos“ ir Muitinės departamento atstovų susitikimas, kuriame bus aptarti klausimai dėl užsienio vežėjų neįregistruotų krovininių automobilių pirmu reisu atliekamų krovinių vežimų.

2019 m. rugsėjo mėn. vyksiančiuose Lietuvos-Uzbekistano ir Lietuvos-Kazachstano Mišrių komisijų tarptautinio susisiekimo kelių transportu klausimais posėdžiuose nuspręsta informuoti atitinkamų šalių delegacijas apie Lietuvos poziciją ir esamą situaciją dėl krovinių vežimo neįregistruotomis motorinėmis transporto priemonėmis.

Tarybos posėdžio dalyviai taip pat sutarė, kad reikia kreiptis į Susisiekimo ministeriją, kad reikalingas teisės aktas, reglamentuojantis kelionės leidimų vežti krovinius naudojimo ir pildymo tvarką.