2018 spalio 01

Lietuvos vežėjai papildomai gaus Kazachstano leidimų vežti krovinius


IMG-e6358cc74559bbaa1e44284e060942a8-V

Rugsėjo 27, 28 d. Vilniuje vyko Lietuvos – Kazachstano Mišrios komisijos tarptautinio susisiekimo kelių transportu klausimais posėdis. Posėdyje Lietuvos delegacijos sudėtyje dalyvavo asociacijos „Linava“ atstovai T. Garuolis ir A. Tolstoj.

Po dvi dienas trukusių derybų delegacijos susitarė, kad Lietuvos vežėjams 2018 m. bus skirta papildomai 500 leidimų vežti krovinius į (iš) trečias šalis. Be to, buvo sutarta dėl preliminarios tokių leidimų kvotos 2019 m. Lietuvos vežėjams padidinimo – ateinančiais metais ji sieks 2000 vnt.

Taip pat delegacijos aptarė praktinius klausimus, susijusius su tarptautiniais vežimais kelių transportu tarp dviejų šalių vykdymu. Lietuvos delegacijos iniciatyva svarstymui buvo keliami Lietuvos vežėjams aktualūs klausimai dėl krovinio kilmės šalies (ypatingai trečių šalių) ir su tuo susijusio vežimo rūšies traktavimo, nevienodų Kazachstano ir Lietuvos kelionės leidimų panaudojimo galimybių.

Deja, delegacijoms teko konstatuoti, kad skirtingas trečiųjų šalių krovinių vežimų traktavimas ir kelionės leidimų naudojimo sąlygos šiuo metu sukuria nevienodas konkurencines sąlygas abiejų šalių vežėjams. Asociacijos „Linava“ nuomone, šiuos klausimus būtina kelti ir nagrinėti toliau, siekiant abiejų šalių pozicijų suderinimo, siekiant išvengti asimetrijos traktuojant vežimo rūšį.