LT EN RU
Naujienos

Lietuvos vežėjų protestas Briuselyje prieš balsavimą dėl Mobilumo paketo

2019 sausio 10

Sausio 10 d. daugiau kaip 600 Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Bulgarijos, Rumunijos, Vengrijos, Kroatijos ir Slovėnijos vežėjų bei verslo atstovų susirinko prie Europos Parlamento Briuselyje protestuodami prieš Europos Parlamento Transporto komitete svarstytą „Mobilumo paketą“. Nuo pat ankstyvo ryto vyko demonstracija ir prie Europos Komisijos, į kurią protestuojantys vežėjai suvažiavo su vilkikais.
Protesto išvakarėse dalyvaujančių šalių vežėjų ir verslo atstovai pasirašė deklaracija, reikalaudami atmesti Europos Parlamento Transporto komiteto balsavimui pateiktus „Mobilumo paketo“ pasiūlymus. Deklaracijoje taip pat teigiama, kad „Mobilumo paketas“ Europos Sąjungoje sukurs sienas tarp valstybių narių ir iškreips  konkurenciją tarp skirtingose ES narėse įsisteigusių transporto įmonių. Pabrėžiama, kad siūlomais sprendimais siekiama reformuoti ES transporto rinkos veikimą, tačiau tai daroma, įvedant naujus suvaržymus ir diskriminuojant rinkos dalyvius. Su deklaracija galite susipažinti čia: https://freetransport.eu/deklaracija/

Balsavimas Transporto komitete

Europos Parlamento Transporto komitetas priėmė tik vieną iš trijų „Mobilumo paketo“ pasiūlymų. Teisės aktų projektai dėl komandiravimo, taip pat darbo ir poilsio taisyklių buvo atmesti. Pasiūlymo projektas, keičiantis šiuo metu galiojančius reglamentus dėl profesinės veiklos taisyklių (Reglamentas Nr. 1071/2009) ir patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką (Reglamentas Nr. 1072/2009) – priimtas.

Priimtame teisės akto projekte, be kita ko, numatoma: a) vilkiko grąžinimas į įmonės registracijos šalį kartą per 4 savaites b) 3 dienų kabotažo laikotarpis be operacijų skaičiaus apribojimo c) 60 val. „atvėsimas“ po 3 dienų kabotažo laikotarpio vienoje ES narėje, per kurį nebūtų galima vykdyti kabotažo operacijų toje pačioje šalyje su ta pačia transporto priemone.

„Vakarų Europos šalių atstovams Transporto komitete pavyko „buldozeriu prastumti“ tik vieną jiems naudingą pasiūlymą, tačiau – tai nėra galutinė Europos Parlamento pozicija“ – pabrėžė asociacijos LINAVA sekretorius transporto politikai T. Garuolis.

„Viena vertus, „Mobilumo paketas“ visuomet traktuotas kaip teisės aktų komplektas, todėl atmetus vieną iš pasiūlymų, kiti taip pat turėtų būti laikomi atmestais. Antra vertus – galutinė Europos Parlamento pozicija galėtų būti priimta tik balsuojant visiems europarlamentarams plenarinėje sesijoje, tačiau šiuo metu parlamento administracija ir politinių grupių vadovai ieško sprendimo, ar apskirtai tai įmanoma, kai atmesti net du iš trijų pasiūlymų projektų. Sprendimo dėl galimybės balsuoti plenarinėje sesijoje tikimasi kitą savaitę.“ – atkreipė dėmesį T. Garuolis.

Derybos dėl „Mobilumo paketo“ trunka beveik du metus po to, kai Europos Komisija pateikė teisės aktų projektus svarstyti Europos Sąjungos Tarybai (toliau – Taryba) ir Europos Parlamentui. Taryba 2018 m. gruodžio 3 d. priėmė savo poziciją, nepaisant aktyvios daugiausiai Rytų Europos šalių narių opozicijos. Tuo tarpu, didžiulis europarlamentarų susiskaldymas neleidžia pasiekti sprendimo Europos Parlamente, kuriame „Mobilumo paketo“ pasiūlymai jau kartą atmesti 2018 m. liepos 4 d. plenarinėje sesijoje.

Net ir patvirtinus Europos Parlamento poziciją dėl „Mobilumo paketo“ plenarinėje sesijoje, galutiniai sprendimai būtų priimti bendrose Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos trišalėse konsultacijose.