2012 lapkričio 12

LINAVA


Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus iškiliam automobilių transporto darbuotojui ir vienam iš asociacijos LINAVA įkūrėjų Pranui Kraučiūnui, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.

Š.m. lapkričio 12 d. 18 val. P. Kraučiūnas bus pašarvotas „Vilniaus laidojimo rūmuose“, adresu: Olandų g. 22, Vilnius. Karstas išnešamas rytoj, lapkričio 13 d. 13 val.

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA