2012 lapkričio 15

LINAVA


2012 m. spalio 9 d. Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija “LINAVA” paskelbė pakartotinį konkursą dėl vežėjo įmonės parinkimo TIR knygelių gabenimui vykdyti. TIR knygelių gabenimas, dėl kurio buvo skelbtas pakartotinis konkursas, atliekamas pagal 1 priede išvardintus reikalavimus. Iki asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus 2012 m. spalio 09 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl komisijos sudarymo ir vežėjo įmonės parinkimo TIR knygelių gabenimui vykdyti pakartotinio konkurso organizavimo“, nustatyto konkurso paraiškų ir pasiūlymų pateikimo termino – 2012 m. lapkričio 05 d. 16.45 val., paraiškas pateikė 4 vežėjo, turinčio TIR procedūros vykdytojo leidimą, įmonės:

UAB “Autodara”, įmonės kodas 124557279, TIR kodas LTU/032/0451;
UAB “Daimanta”, įmonės kodas 120468865, TIR kodas LTU/032/1928;
UAB “Solotransa”, įmonės kodas 135723325, TIR kodas LTU/032/1721;
UAB “Vilktukas”, įmonės kodas 150114356, TIR kodas LTU/032/0201;

Nagrinėjant įmonių pateiktas konkurso paraiškas, asociacijos “LINAVA” sudaryta komisija  renka duomenis apie minėtų vežėjų įmonių ir jų atsakingų asmenų atitikimą keliamiems reikalavimams (gera finansinė būklė, nėra mokesčių srities teisės aktų pažeidimų, patirtis vykdant tarptautinius vežimus).

Prašome asociacijos narių ir kandidatų į asociacijos narius iki š.m. lapkričio 22 d. pateikti asociacijos “Linava” TIR departamentui (Jankiškių 41, Vilnius, heliodoras@linava.lt) konkrečią informaciją  apie minėtos įmonės įsiskolinimus vežėjams ir vengimą atsiskaityti.

Pagarbiai,
TIR departamento direktorius
Heliodoras Giedrys

Rytenis Šerėnas
8(5) 274 0 273