Linava Prezidiumo posėdis


    Asociacijos „LINAVA“  prezidiumo

2021 m. balandžio 15 d. 10 val. posėdžio                                                                                                                      

DARBOTVARKĖ

 1.    Asociacijos „Linava“ sekretoriato veiklos pristatymas.

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, inovacijų ir transporto politikos sekretorius A. Burba

2.    Asociacijos „Linava“ 2021 m. kovo mėnesio finansinių rezultatų pristatymas.

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, MB „Gemma Alba“ atstovė

I. Kislauskienė

3.    Asociacijos „Linava“ sekretoriato etatų, darbo užmokesčio, paslaugų pirkimo pokyčių pristatymas.

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, MB „Gemma Alba“ atstovė

I. Kislauskienė

4.    Dėl konkurso paskelbimo asociacijos „Linava“ internetiniam portalui sukurti.

Pranešėjas: inovacijų ir transporto politikos sekretorius A. Burba

5.    Dėl terminuoto indėlio.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

6.    Prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

 7.         Kiti klausimai.