LT EN RU
Naujienos

2021-03-18 Linava Prezidiumo posėdis

LIETUVOS NACIONALINĖ VEŽĖJŲ

      AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJA „LINAVA“

    Asociacijos „LINAVA“  prezidiumo

2021 m. kovo 18 d. 10 val. posėdžio  

 DARBOTVARKĖ

 1. Asociacijos „Linava“ informacinių regioninių susirinkimų aptarimas.

Pranešėjai: Prezidentas, viceprezidentai, prezidiumo nariai, generalinis sekretorius

2. Dėl asociacijos „Linava“ XXXVIII kongreso darbotvarkės, organizavimo būdo ir vietos patvirtinimo.

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, generalinis sekretorius Z. Buivydas

3. Dėl atsiliepimo (dubliko) į Europos Parlamento ir Tarybos atsiliepimus Mobilumo paketo byloje, parengimo.

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

4. Dėl asociacijos „Linava“ dalyvavimo projekte „Lietuvos metų sunkvežimis 2021“

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, inovacijų ir bendrųjų reikalų sekretorius A. Burba

5. Dėl kandidatų į Etikos komisijos narius anketų formos patvirtinimo.

Pranešėjai: prezidiumo narys R. Vosylius, advokatas V. Mitrauskas

6. Asociacijos „Linava“ 2021 m. sausio-vasario mėnesių finansinių rezultatų pristatymas.

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, MB „Gemma Alba“ atstovė I. Kislauskienė

7. Dėl nekilnojamo turto esančio J. Basanavičiaus g. 45 pardavimo.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

8. Dėl asociacijos „Linava“ sekretoriato struktūros pakeitimo.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

8.1. Dėl inovacijų ir transporto politikos sekretoriaus paskyrimo.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

8.2. Dėl atsakingų asmenų turinčių teisę elektroninėje bankininkystėje tvirtinti Asociacijos „Linava“ mokėjimus patvirtinimo.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

9. Dėl konkurso paskelbimo asociacijos „Linava“ internetiniam portalui sukurti.

Pranešėjas: inovacijų ir bendrųjų reikalų sekretorius A. Burba

10. Dėl asociacijos „Linava“ Hackathon organizavimo.

Pranešėjas: inovacijų ir bendrųjų reikalų sekretorius A. Burba

11. Prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

12. Narystės klausimai.

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

13. Etikos komisijos narių rinkimai.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

14. Kiti klausimai.

 Prezidentas                                                                                                  Romas Austinskas


Grįžti
KLAUSK