LT EN RU
Naujienos

LINAVA

2011 lapkričio 09

Gerbiami kolegos vežėjai,

Šiandien kaip niekada man susirūpinimą kelia nepamatuotos kai kurių mūsų narių aistros ir atviras politikavimas, tapęs pastarųjų dvejų metų išskirtiniu jų bruožu. Vardan trumpos šlovės laikraščių ar interneto svetainių publikacijose ar rinkiminės kovos rezultatų, aukojami visų vežėjų bendri interesai. Asociacija gramzdinama į dar gilesnius ginčus.
Esu nemaloniai nustebintas dviejų iniciatyvų, kurios, mano galva, veda mus visus ypač neracionaliu keliu – vėl rašomi skundai teismams dėl rinkimų rezultatų, o prezidiumo darbas tiesiog pavirto atskirų jo narių politinių dividendų rinkimo vieta. Gaila, kad kai kurie išrinktieji tik taip supranta darbą asociacijoje, kuris toli gražu nėra nukreiptas visų vežėjų labui.
Asociacijai vėl gali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės iki nebus išsiaiškinta ar balsų skaičiavimo komisija Kongrese nepadarė klaidų ar procedūrinių pažeidimų. Tai jau ne pirmas kartas, kai asociacijos rinkimų rezultatai atsiduria teisme. Ar tikrai nebuvo galimybės išvengti tokio įvykių posūkio?
Sakyčiau tikrai ne viską padarė balsų skaičiavimo komisija ir jos pirmininkas, tam, kad išsklaidytų kilusias abejones Kongrese. Dar kartą perskaičiuoti balsus buvo įmanoma ir tą patį vakarą, juolab, kad septyni balsų skaičiavimo komisijos nariai balsavo prieš gautų rezultatų patvirtinimą. Tereikėjo imtis atsakomybės ir būtų čia pat išsklaidytos visos abejonės. Nesuvokiama, kodėl reikėjo palikti rimtą pretekstą skųsti rinkimų rezultatus?
Prisiminkime kiek prireikė pastangų ir laiko, kad būtų sušauktas darbingas Kongresas apskundus Vilniaus regioninių rinkimų rezultatus? Tai  kas vyksta šiandien dar labiau mus silpnina ir skaldo.
Nesuvokiamos ir nepateisinamos vidinės intrigos asociacijos prezidiume, kai visų vežėjų pasitikėjimą pelnęs ilgametis asociacijos sekretorius Vidmantas Adomaitis, su didele energija ėmęsis pertvarkyti asociacijos sekretoriato ir antrinių įmonių veiklą, buvo demonstratyviai nepatvirtintas generaliniu sekretoriumi. Tokių mūsų veiksmų visiškai nesuprato Tarptautinės vežėjų sąjungos IRU vadovybė – ji išreiškė atvirą nuostabą, klausdama kaip asociacija ketina dirbti nepatvirtinusi vykdomosios valdžios. Mes vėl keliame abejones savo tarptautiniams partneriams, menkiname pasitikėjimą mumis.
Priminsiu, jog tuomet kai Kongrese manęs klausėte su kuo noriu darbuotis ir kuo pasitiki vežėjai, atsakiau, jog generaliniu sekretoriumi teiksiu Vidmantą Adomaitį. Jūs išreiškėte savo balsais pasitikėjimą manimi, savo ruožtu privalau dirbti asociacijai taip, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai, dirbama nuosekliai ir profesionaliai.
Kongrese V. Adomaitis  pristatė jau nuveiktus asociacijos pertvarkos etapus ir ateities darbus, tačiau tik dėl politinių kažkieno sumetimų jo kandidatūra liko nepatvirtinta.
Dar skaudžiau ši  situacija atrodo prisiminus kai kurių prezidiumo narių „biurokratinius žaidimus“, paskubomis sušaukti neeilinį prezidiumo posėdį lapkričio 10 d., kuriame bandoma išnagrinėti daugybę klausimų per vieną dieną. Kolegos prezidiumo nariai, būkime solidūs ir supraskime, kad tas darbas, kurį jūs atliekate turi būti daromas nuosekliai ir rimtai pasiruošus. Iš kur tokia skuba atsirado po to kai beveik mėnesį vieni prezidiumo nariai atostogavo, dar žinant, kad suplanuotas eilinis prezidiumo posėdis vyks lapkričio 17 d? Ką pakeis 7 dienos? Negi nebuvo laiko iki tol pasidomėti rūpimais klausimais ir surinkti reikiamą informaciją? Man tokios skubios iniciatyvos atrodo kiek nenatūraliai ir kvepia viešaisiais ryšiais.
Kitas klausimas kodėl taip susirūpinta asociacijos vidiniais dokumentais kaip tik tuomet kai aš atvirai paskelbiau, jog sutarta su Tarptautine vežėjų sąjunga IRU atlikti nuodugnų asociacijos finansinį auditą? Ko bijoma ir kodėl taip skubama užbėgti už akių su savomis išvadomis?
Atsitokėkime ir dirbkime nuosekliai, be emocijų ar aistrų, kurios šiandien ima viršų, o proto balsas tyli. IRU siūlo padengti šio audito išlaidas, o tai aktualu sunkumų patiriančiai mūsų asociacijai.
Gerbiami vežėjai, noriu patikinti Jus, kad mūsų asociacijos veikla  nors ir apsunkinta, nesustoja, dedame ir dėsime visas pastangas tęsdami visus numatytus, svarbius mūsų verslui darbus. Bus toliau dirbama užtikrinant reikalingą leidimų skaičių tarptautiniams krovinių vežimams. Tęsime darbus įgyvendinant PVM grąžinimo iš užsienio šalių, TIR pilotinės knygelės ir kituose projektuose. Vyks dialogas su Vyriausybe ir kitomis atsakingomis institucijomis dėl veiksmų, skatinančių ir palaikančių, mūsų verslą. Taip pat taikysime priemones tobulinančias asociacijos administracijos – sekretoriato veiklą, gerinančias asociacijos efektyvumą.
Užtikrinu Jus, kad minėtos intrigos asociacijos veiklos nesulėtins. Bus padaryta viskas, kad numatyti darbai būtų rezultatyviai įgyvendinti.

Pagarbiai,
Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas
Algimantas Kondrusevičius


Grįžti

Komentarai

KLAUSK