LT EN RU
Naujienos

„Linavos“ asociacijos prezidiumo kreipimasis į asociacijos narius

2018 lapkričio 21

Lapkričio 21 d. asociacijos nariams susirinkus į XXXIV kongresą įvyko bandymas neteisėtai perimti valdžią asociacijoje „Linava“. Destrukciniai veiksmai buvo atliekami bandant neteisėtai įtraukti į veiklą naują prezidiumo narį, neteisėtai renkant generalinį sekretorių, bandant perimti įstatuose numatyto kongreso filmavimo medžiagą ir kt.

Į numatytą posėdį susirinkę 6 iš 11 prezidiumo narių aptarė susiklosčiusią situaciją ir pareiškia, jog tokia destruktyvi veikla yra nukreipta priešinantis „Linavos“ draudimo bendrovės įkūrimui. Konkurencija šioje rinkoje tokia stipri, kad siekiant tikslo pasitelktos visos įmanomos priemonės – menkinama „Linavos“ reputacija, bandoma paralyžiuoti asociacijos sekretoriato darbą, bet kokia kaina stabdomos draudimo bendrovės procedūros.

Pasitikdami Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ XXXIV Kongresą išgyvenome prieštaringą situaciją. Ne vienas Kongreso dalyvis greičiausiai atkreipė dėmesį į Prezidiumo narių daugumos antruoju numeriu į darbotvarkę įtrauktą punktą „Dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidento Erlando Mikėno atšaukimo“. Reikia pripažinti, kad toks sprendimas kelti į viešumą susiklosčiusią situaciją nei vienam nebuvo lengvas, nors, siekiant įkurti „Linavos“ draudimo bendrovę, yra būtinas. Priešingu atveju Lietuvos vežėjai ir toliau mokės tūkstantines sumas draudikams ir neturės galimybių sėkmingai plėtoti savo verslą.

„Linava“ yra svarbi visiems vežėjams, ji visus mus atstovauja ne tik Lietuvos valdžios įstaigose, bet ir Europoje, nuo jos veiklos efektyvumo tiesiogiai priklauso visų mūsų darbo sėkmė, mūsų darbuotojų gerovė. „Linavos“ patikimumas ir gera reputacija yra būtina sąlyga siekiant tiek institucijų, tiek partnerių Lietuvoje ir užsienyje supratimo ir pasitikėjimo. Įvertinę susiklosčiusią situaciją nusprendėme, kad demokratiniai procesai ir atitinkamos procedūros yra tai, kas gali būti geriausia susiklosčius tokiai situacijai, kokia yra dabar. Todėl kviečiame visus aktyviai dalyvauti sprendžiant mūsų visų likimą.

Reikia pripažinti, kad dirbti pastaruoju metu tikrai nebuvo lengva, nors mūsų laukia daugybė svarbių darbų. Nepaisant susiklosčiusios situacijos darbai vyksta sklandžiai – Kongreso darbotvarkėje jau yra įtrauktas klausimas dėl įstatų keitimo, kas leistų daug efektyviau vykdyti veiklą, taupyti lėšas bei laiką, efektyviau naudoti turimus resursus. Darbai vyksta ir kitose srityse, tačiau dar geresniam jų organizavimui reikalingas palaikymas ir pagalba.

Šiandien „Linavos“ lobistinė veikla dar nepasiekia geriausių rezultatų. Reikalingas aktyvus darbas su valdžios institucijomis siekiant pačio geriausio rezultato visiems vežėjams. Taip pat būtina nuveikti daugybę neatidėliotinų darbų steigiant draudimo bendrovę bei svarstant Mobilumo paketo klausimus. Ir tie visi darbai nelaukia, negalima vėluoti juos atlikti, kitaip nukentės visi Lietuvos vežėjai, parasime savo lėšas ir gerą vardą. Todėl mums reikalingi greiti ir aiškūs sprendimai, skaidrumas asociacijos viduje, pasitikėjimas ir labai aiškus valdžių atskyrimas. Asociacijos sekretoriatas turi dirbti savo darbą tiksliai kaip laikrodis, o prezidiumas ir prezidentas privalo priimti visus reikalingus sprendimus būtent tada, kai tų sprendimų būtinai reikia.

Šiandien mes susiduriame su pasipriešinimu svarbiems procesams. Sėkmingai įgyvendinę savo planus turėsime puikias sąlygas apdrausti savo vežėjus pačiomis geriausiomis sąlygomis, o tai reikš tam tikrą pajamų sumažėjimą kitiems draudikams. Tikėtina, kad tokios prognozės kelia nerimą šioje rinkoje. Tačiau vežėjams tokios draudimo bendrovės įkūrimas yra gyvybiškai svarbus, nes draudimo išlaidos šiandien sudaro žymią vežėjų išlaidų dalį.

Steigdami draudimo bendrovę privalome sau taikyti labai aukštus reikalavimus, kad mūsų reputacija nekeltų net menkiausių abejonių. Todėl neturėtume pasiduoti abejonėms – tik dirbdami skaidriai ir nuosekliai žengdami į priekį galėsime savo asociacijos nariams suteikti geriausias darbo sąlygas, apsaugosime juos nuo bereikalingų išlaidų ir sukursime tvirtus pamatus verslo vystymui. Gali būti, kad tokiems skaidrumo procesams priešinasi tos struktūros, kurioms nepalanku, kad  Lietuvoje būtų stiprus vežėjų atstovas, patarėjas ir pagalbininkas visais svarbiausiais klausimais.

Todėl visus asociacijos narius kviečiame nepasiduoti abejonėms. Raginame visus aktyviai dalyvauti demokratiniuose procesuose, kurie leis „Linavai“ suvaldyti vidinius procesus ir nuosekliai žengti į priekį atkuriant asociacijos prestižą ir svarbą.

„Linava“ prezidiumo nariai

Rimantas Martinavičius
Vytas Bučinskas
Bronislavas Geležiūnas
Oleg Tarasov
Artūras Telmentas
Romas Vosylius

2018 lapkričio 21 d.