LT EN RU
Naujienos

„Linavos“ generalinio sekretoriaus kreipimasis į asociacijos narius (tik nariams)

2021 sausio 12

Pastaruoju metu pasigirdo kaltinimų, neva „Linava“ daro kliūtis Mečislavui Atroškevičiui tapti „Linavos“ prezidiumo nariu nuo Vilniaus regiono. Kaip „Linavos“ generalinis sekretorius noriu kategoriškai paneigti tokius teiginius ir atkreipti vežėjų dėmesį į keletą teisinių aspektų:

  • „Linavos“ asociacijos įstatų 9.7 p. yra aiškiai nustatyta, kad: „Prezidiumo nariui atsistatydinus, netekus įgaliojimų ar jį atšaukus, jo pareigas likusiam kadencijos laikui eina paskutiniuose iki prezidiumo nario atsistatydinimo (atitinkamai – iki įgaliojimų netekimo, atšaukimo) vykusiuose rinkimuose daugiausiai balsų gavęs į prezidiumą neišrinktas kandidatas, o šiam atsisakius arba per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip penkios darbo dienos nuo pasiūlymo gavimo dienos, nepateikus sutikimo – sekantis daugiausiai balsų gavęs kandidatas ir t.t. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ įstatai | „LINAVA“ Taigi, pagal Asociacijos įstatų 9.7 p. nustatytą tvarką nelaukiant rinkimų yra galima užimti prezidiumo nario pareigas pagal anksčiau buvusių rinkimų rezultatus tik tuo atveju, jeigu prezidiumo narių kadencijos laikas nėra pasibaigęs.
  • Šiuo metu prezidiumo narių kadencija jau yra pasibaigusi. Asociacijos įstatų 9.2 p. yra labai aiškiai numatyta, kad Asociacijos prezidiumo nariai, išskyrus prezidentą, renkami dviejų metų kadencijai. Atitinkamai esamų prezidiumo narių, kurie buvo išrinkti 2018 metų pradžioje, dviejų metų kadencija jau yra pasibaigusi, o esamų prezidiumo narių įgaliojimai tęsiasi tik iki tol, kol baigsis paskutinis iš rinkiminių regioninių susirinkimų, kuriuose renkami prezidiumo nariai.
  • Šiuo metu yra priimti ir galioja Asociacijos prezidiumo nutarimai, kuriais numatyta, kad rinkiminiai regioniniai susirinkimai yra pradėti ir toliau vyks po to, kai Lietuvos Respublikoje bus atšauktas karantinas bei valstybės lygio ekstremali situacija. Be to, turi būti baigtas ir uždarosios akcinės bendrovės „Solotransa“, uždarosios akcinė bendrovės „Antila“ bei M. Čyžienės individualios įmonės „Milčija“ pradėtas teisminis ginčas dėl regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos, kuri šiuo metu yra sustabdyta.
  • Vilniaus apygardos teismas 2020-12-08 konstatavo, kad: „Neginčytina, jog Prezidiumo narių kadencija yra pasibaigusi (Įstatų 9.2 punktas). Prezidiumo narius renka regioniniai susirinkimai (kuriuos, kaip minėta, nutarta rengti pasibaigus karantinui ir ekstremaliai situacijai). Prezidiumo nariai pradeda eiti pareigas iš karto po to, kai baigiasi paskutinis iš rinkiminių regioninių susirinkimų, kuriuose buvo renkami prezidiumo nariai (Įstatų 9.3 punktas). Įstatų 9.6 punktas numato, kad Prezidiumo narys nesibaigus jo kadencijai gali būti atšauktas regioniniame susirinkime. Taigi, iš šios Įstatų formuluotės darytina išvada, kad atšauktas gali būti prezidiumo narys tik dar nepasibaigus jo kadencijai, o šiuo atveju kadencija yra pasibaigusi“.

Apie šias aplinkybes yra informuotas ir Mečislavas Atroškevičius, kuris bet kokia kaina siekia užimti atsistatydinusio Marjan Svirko vietą „Linavos“ prezidiume. Todėl raginu jį ir kitus „Linavos“ narius neklaidinti vežėjų bendruomenės, nemanipuliuoti faktais siekiant savo asmeninių tikslų. Kviečiu konstruktyviam darbui visą vežėjų bendruomenę, nes bandymai skaldyti vežėjus, kiršinti juos tarpusavyje trukdo deramą laiką skirti realių problemų sprendimui.

„Linavos“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas