LT EN RU
Naujienos

„Linavos“ generalinio sekretoriaus Mečislavo Atroškevičiaus kreipimasis į asociacijos narius

2020 vasario 14

„Linavos“ prezidiumui priėmus sprendimą dėl „Linavos“ draudimo bendrovės steigimo stabdymo, pasigirdo įvairių abejonių dėl bendrovės kūrimui skirtų lėšų panaudojimo. Todėl kreipiuosi į vežėjus, norėdamas išsklaidyti abejones ir paneigti visus sklandančius gandus.

Visų pirma, noriu apgailestauti, kad „Linavos“ vežėjams kartu su investuotojais nepavyko įgyvendinti draudimo bendrovės projekto. Steigiant draudimo bendrovę iškilo įvairių aplinkybių, kurios neprisidėjo prie sėkmės ir šiandien esame tokioje situacijoje, kai reikia pripažinti – tęsiant projektą didėtų sąnaudos, o sėkmė būtų labai abejotina.

Todėl pastarosiomis dienomis buvo pasirinktas išmintingas sprendimas padėti tašką draudimo bendrovės istorijoje. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje ir turime judėti toliau, atlikti visas būtinas procedūras, kurios užtikrins sklandų ir skaidrų lėšų grąžinimą vežėjams.

Noriu pabrėžti, „Linavos“ prezidiumas vasario 12 d. posėdyje pagal susiklosčiusias aplinkybes priėmė visus sprendimus, kad būtų sukurta reikalinga teisinė bazė lėšų grąžinimui. Todėl dabar jau turime sukurtą teisinę aplinką būtiniems darbams atlikti.

Taip pat prezidiumo posėdyje buvo paskirta nauja draudimo bendrovės valdyba. Į ją paskirti Zenonas Buivydas, Andrius Dubinas ir aš, Mečislavas Atroškevičius. Valdyba mane išrinko pirmininku, todėl „Linava“ turės galimybę tiksliai žinoti situaciją ir ją kontroliuoti. Šiuo metu vyksta reikalingos teisinės procedūros, tikimės artimiausiu metu pervesti lėšas iš draudimo bendrovės į „Linavos“ sąskaitas.

Kaip žinoma, prezidiumas jau yra patvirtinęs AON įmokų grąžinimo tvarką. Prezidiume taip pat buvo patvirtintas asociacijos „Linava“ narių, kurie nuo 1996 – 2000 metais mokėjo draudimo įmokas už TIR knygeles, sąrašas. Kilus klausimų dėl narystės perdavimo ir kitų klausimų, sąrašą pavesta patikslinti ir tai jau padaryta praėjusiame prezidiumo posėdyje.

Atlikti visas reikalingas procedūras pinigų grąžinimui – ne vienas dienos darbas, teks nuosekliai atlikti visas privalomas buhalterines procedūras, tačiau visi vežėjų pinigai bus grąžinti.

„Linava“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius