2022 balandžio 15

Asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus Z. Buivydo sveikinimas su Šv. Velykomis


Z.Buivydas.pasveikinimas

Brangūs draugai ir bendražygiai,

Sveikinu Jus su mūsų
Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu.
Visų išbandymų ir pasaulio negandų
akivaizdoje linkiu nenustoti
žvelgti į Prisikėlusįjį.
Pasilikite jo meilėje, ramybėje ir apsaugoje.

Nuoširdžiai
Zenonas Buivydas,
Asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius