2019 rugpjūčio 20

LTSA vežėjus ragina aktyviai ginti teises Austrijoje


docai

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA), išanalizavusi šių metų gegužę vykusį incidentą, vežėjus ragina  aktyviai naudotis teise apskųsti neteisėtus Austrijos pareigūnų sprendimus dėl baudos už krovinio vežimą iš Austrijos į Šveicariją neturint Austrijos trečiųjų šalių leidimo.

LTSA informavo „Linavą“ apie situaciją dėl Lietuvos vežėjo, pakrovusio ir vežusio krovinį iš Austrijos į Šveicariją. Jis buvo nubaustas Austrijos teritorijoje už tai, kad krovinys buvo vežamas neturint Austrijos trečiųjų šalių leidimo. LTSA vertinimu, tokia bauda neturėjo būti skirta.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas nustato, kad Bendrijos licencija, išduota valstybėje narėje pagal šį Reglamentą, yra galiojanti tarptautiniam krovinių vežimui keliais Bendrijos teritorijoje už atlygį. Vežant iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, šis Reglamentas taikomas reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu per bet kurios valstybės narės teritoriją. Jis taip pat taikomas tai valstybės narės teritorijos, kurioje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, reiso daliai nuo to laiko, kai Bendrija ir atitinkama trečioji šalis sudaro reikiamą susitarimą.

Kaip žinoma, Šveicarija nėra Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybė narė, todėl gali būti laikoma trečiąja šalimi. Tačiau LTSA atkreipė dėmesį, kad Bendrija ir Šveicarija yra sudariusios susitarimą dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais. Pagal šiame susitarime numatytas sąlygas Lietuvos išduota Bendrijos licencija turi būti pakankama vežant krovinius iš Austrijos į Šveicariją ir atvirkščiai, nereikalaujant trečiųjų šalių leidimo.

LTSA kreipėsi į Austrijos transporto, inovacijų ir technologijų ministeriją, kuri atsakė, kad pritaria LTSA teisiniam vertinimui ir mano, kad Austrijos pareigūnai suklydo skirdami minėtą baudą. Austrijos ministerija siūlo kreiptis į baudą surašiusią instituciją su prašymu panaikinti priimtą sprendimą. Jei apskųsti dėl parėjusių terminų nėra galimybės, Austrijos ministerija siūlo kreiptis į teismą.