LT EN RU
Naujienos

Muitinė atleis nuo delspinigių

2013 vasario 18
Muitinės departamentas, reaguodamas į susidariusią situaciją dėl AB „Ūkio bankas“ veiklos apribojimo, informuoja mokesčių mokėtojus dėl galimo atleidimo nuo delspinigių. T. Urbelionio/BFL nuotr.

Muitinės departamentas, reaguodamas į susidariusią situaciją dėl AB „Ūkio bankas“ veiklos apribojimo, informuoja verslininkus dėl galimo atleidimo nuo delspinigių.

Jeigu mokesčių mokėtojai neturi galimybės mokestinių prievolių įvykdyti laiku dėl minėtos priežasties, jie gali būti atleidžiami nuo delspinigių:

1. tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas turi atsiskaitomąją sąskaitą tik AB „Ūkio bankas“, mokesčių mokėtojas nuo delspinigių gali būti atleidžiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 100 str. 1 d. 2 p. ir 141 str. 1 d. 2 p., t. y. esant aplinkybėms, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti;
2. tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas turi atsiskaitomąsias sąskaitas ne tik AB „Ūkio bankas“, vadovaujantis MAĮ 100 str. 1 d. 2 p. ir 141 str. 1 d. 1 p., jie gali būti atleisti nuo priskaičiuotų delspinigių, jeigu pagrindžia, kad neturėjo kitų galimybių mokestinėms prievolėms įvykdyti.