LT EN RU
Naujienos

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo kreipimasis į asociacijos narius

2012 gegužės 14

Šią savaitę asociacijos „Linava“ sekretoriate gauta kelių asociacijos narių balandžio 19 d. kreipimosi į LR Seimo Antikorupcijos komisiją kopija, kurioje tariamai cituojami audito kompanijos „Ernst &Young“ ataskaitos teiginiai ir imperatyviai teigiama, kad „asociacijos finansinė padėtis nėra stabili ir toliau blogėja“. Šiame rašte asociacija „Linava“ įvardijama, kaip „neskaidriai ir neteisingai valdanti finansus“, teigiama, kad jos „turtas nebepadengia įsipareigojimų“, prašoma komisijos ištirti ar organizacija ir jos antrinės įmonės „tinkamai ir teisingai moka mokesčius“.

Prezidiumo nuomone, šiuo raštu ir jame išdėstytais teiginiais atvirai šmeižiama asociacija „Linava“, LR Seimui pateikiama tikrovės neatitinkanti informacija, prašoma inicijuoti valstybinių institucijų tyrimus asociacijos ir jos antrinių bendrovių atžvilgiu.

Iš tiesų keista, kad Seimo nariams pateikiami tokie neigiami duomenys apie asociaciją, nors asociacijos vadovybė dar nėra gavusi galutinės audito bendrovės „Ernst &Young Baltic“ ataskaitos, o aukščiau minėtų citatų nėra ir šios ataskaitos projektuose.

Gerbiami vežėjai, Jums yra žinoma, kad sunkmečiu asociacija dėl rinkos nuosmukio (vežėjų įmonių bankrotai, nutrūkę atsiskaitymai bei dėl to susiformavę skolos) patyrė nuostolių, jos finansinė padėtis pablogėjo. Dėl valdymo klaidų Prezidiumo sprendimu 2010 m. lapkričio 25 d. iš pareigų atleistas tuometinis asociacijos generalinis sekretorius Valdas Gilys. Dėl  aplaidžiai tvarkytų asociacijos ūkinių reikalų dar 2011 metais buvo kreiptasi į teisėsaugos institucijas, kurios pradėjo tyrimą dėl padarytų pažeidimų.

Imtasi kardinalių pertvarkų bei veiklos optimizavimo. Šie žingsniai davė teigiamų rezultatų ir jau 2011 m. asociacija baigė su 3,5 mln. litų teigiamu balansu, o per 2012 m. pirmą ketvirtį  jį padidinome dar daugiau kaip 3 mln. litų.

Apie tai, kad asociaciją šmeižiantys teiginiai ir kaltinimai neturi pagrindo liudija ir  asociacijos „Linava“ bei Valstybinės mokesčių inspekcijos sudarytas sumokėtų mokesčių suderinimo aktas, rodantis, jog įsipareigojimų Mokesčių inspekcijai asociacija neturi.

Visiškai nepagrįstu ir žeminančiu dalykinę asociacijos „Linava“ reputaciją laikome ir teiginį, jog „kyla grėsmė dėl Lietuvos valstybės įsipareigojimų pagal TIR konvenciją“. Asociacijos „Linava“ TIR sistemos auditą šiemet atlikusios Tarptautinė vežėjų sąjunga IRU bei tarptautinė audito kompanija „PricewaterhouseCoopers“ pateikia priešingą šiems teiginiams išvadą – „Asociacijos priimtos priemonės leido pagerinti asociacijos „Linava“ finansinę situaciją 2011 m., palyginus 2010 m. Mes rekomenduojame, kad asociacija tęstų pastangas išlaikyti šią teigiamą tendenciją“.

Šiuo sudėtingu metu, kai reikia itin didelio susiklausymo bei darnaus darbo su valstybės institucijomis formuojant derybinę poziciją su Rusija ir kitomis šalimis dėl tarptautinių vežimų reglamentavimo ir leidimų, neigiamo pobūdžio informacija išbalansuoja organizacijos darbą ir jai kenkia tarptautinėje erdvėje. Turime susitelkti ir dirbti kartu, užuot sėję nesantaiką ir šmeižtą apie mūsų visų asociaciją, turime kelti jos prestižą ir nuolat rūpintis, jog visuomenė ir valdžios institucijos atsižvelgtų į svarų, vieningos ir stiprios „Linavos“ žodį.
Lietuvos vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumas

Pridedama: