2019 rugsėjo 18

Naujas Citadele pasiūlymas


Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ 2018 m. liepos 31 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su „Citadele“ banku, remiantis kuriuo „Linava“ nariai gali naudotis banko paslaugomis išskirtinėmis sąlygomis.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. „Citadele“ grupės valdyba priėmė sprendimą pertvarkyti banko veiklą Lietuvoje – AB „Citadele“ banką prijungti prie AS „Citadele banka“ Latvijoje. Įvykdžius jungimąsi, visas AB „Citadele“ banko turtas kartu su teisėmis ir pareigomis buvo perleistas AS „Citadele banka“, o bankas toliau tęsia veiklą Lietuvoje kaip AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas. Šie veiksmai atlikti siekiant sudaryti galimybes greičiau pristatyti naujos kartos skaitmeninės bankininkystės paslaugas klientams ir dar efektyviau juos aptarnauti.

Susipažinkite su AS „Citadele banka“ Lietuvoje veikiančio per AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą išskirtinėmis banko paslaugų sąlygomis asociacijos „Linava“ nariams.

Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis į AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo kontaktinį asmenį, projektų vadovą Arminą Petraitį, tel: +370 610 61163, el. p. arminas.petraitis@citadele.lt arba į asociacijos sekretoriatą telefonu: (5) 278 65 61, 8 (688) 39265.

Detalesnę informaciją (tik asociacijos nariams) rasite čia: