LT EN RU
Naujienos

Naujų EP narių išlydėtuvėse – palinkėjimai glaudžiai bendradarbiauti

2019 birželio 12

Išlydint Lietuvos atstovus naujos kadencijos Europos Parlamente (EP) Lietuvos pramoninkų konfederacija (LPK) ir nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ įteikė manifestus, kuriuose suformuluoti verslininkų lūkesčiai naujiesiems europarlamentarams. Šie manifestai būsimiems EP nariams buvo įteikti susitikimo metu, kuriame dalyvavo ir „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas.

Vienas iš tokių lūkesčių, išdėstytų LPK manifeste  – Lietuvoje išrinkti EP nariai turėtų dirbti ir transporto ir turizmo klausimais. Kaip žinoma, pasibaigusios kadencijos EP Lietuva neturėjo savo atstovo EP Transporto komitete.

„Linava“ savo manifeste atkreipė dėmesį į Lietuvos vairuotojus ir vežėjus diskriminuojančius Mobilumo paketo pasiūlymus, kurie negali būti vertinami kitaip, kaip kai kurių ES valstybių  verslo interesų gynimas ir periferinių valstybių diskriminavimas.

„Linavos“ rašte EP nariams iš Lietuvos rašoma, kad „Mobilumo paketo“ pasiūlymai apribotų ES transporto rinkos veikimą reikšmingai sumažindami Lietuvos vežėjų konkurencingumą ir priversdami dalį įmonių trauktis iš Lietuvos siekiant stabilizuoti padidėjusias sąnaudas. ES periferijoje įsisteigę Lietuvos vežėjai būtų priversti įsteigti dukterines įmones arba visiškai perkelti savo veiklą į centrines/vakarų Europos valstybes (pvz. Lenkiją, Vokietiją). Verslo perkėlimas leistų sumažinti išaugsiančias sąnaudas dėl planuojamų kabotažo suvaržymų, reikalavimo grąžinti vilkiką, komandiravimo bei darbo ir poilsio taisyklių taikymo.

„Prašome dėti visas pastangas siekiant apginti Lietuvos ekonominius ir verslo interesus EP, aktyviai įsitraukiant į parlamento pozicijos dėl „Mobilumo paketo“ rengimą ir visokeriopą artėjančių trišalių derybų – vadinamųjų trialogų, – priežiūrą ir kontrolę. Šiam tikslui pasiekti jūsų galima narystė EP Transporto ir turizmo komitete turėtų nepamainomos vertės, suteikiant naujų galimybių tinkamai atstovauti Lietuvos transporto sektorių – turintį didžiausios reikšmės šalies ekonomikai (12,1 proc. BPV), lyginant su kitomis ES valstybėmis narėmis,“- rašoma „Linavos“ rašte manifeste EP nariams iš Lietuvos.

LPK manifeste EP nariams minimos aktualiausios temos – pramonės politikos strategijos poreikis, būtinybė ES vidaus rinkoje užtikrinanti laisvą prekių, paslaugų, kapitalo, žmonių ir duomenų judėjimą, naujų rinkų atvėrimas Europos įmonėms, ES institucijų sprendimai, stiprinantys Europos įmonių konkurencingumą globalioje ekonomikoje, skatintų inovacijas ir verslo bei visuomenės skaitmeninimą.

Kaip žinoma, gegužės 26 d. įvyko EP rinkimai, kuriuose dalyvavo pusė visų ES rinkėjų (Lietuvoje – 53,5 proc. Lietuvos rinkėjų).