LT EN RU
Naujienos

Neeiliniame prezidiumo posėdyje paskirtas generalinis sekretorius (papildyta: išaiškinimas dėl dalies klausimų)

2018 balandžio 19

Balandžio 13 d. Kaune vyko neeilinis prezidiumo posėdis, kuris buvo atviras, tad jame dalyvavo ir asociacijos nariai. Jo metu paskirtas nuolatinis generalinis sekretorius, kuriuo tapo iki šiol laikinai šias pareigas ėjęs Tomas Garuolis. 

Sprendžiant šį klausimą ir prasidėjo posėdis. Praėjusio prezidiumo posėdžio metu buvo išklausyti visi kandidatai į šią poziciją. Prezidiumo dauguma palaikė T. Garuolio kandidatūrą.

Veliau kalbėta apie Kauno regiono prašymą sušaukti neeilinį susirinkimą, siekiant atšaukti prezidiumo narį Romą Vosylių. Kauno vežėjai ir prezidiumas išsakė pastebėjimus dėl Romo Vosyliaus darbo ir specifikos. Vieni vežėjai prezidiumo narį palaikė, kiti turėjo priekaištų. Pasiūlyta neeilinį Kauno regiono susirinkimą rengti balandžio 24 d. Prezidiumas pasiūlymą rengti neeilinį regiono susirinkimą atmetė.

Vėliau diskutuota dėl steigiamos draudimo bendrovės valdymo struktūros. Kalbėta apie būtinybę prezidiume patvirtinti steigimo aktą arba steigti UAB, kuri vėliau būtų pertvarkyta į draudimo bendrovę. Toks sprendimas būtinas siekiant gauti draudimo veiklos licenciją. Nuspręsta šį klausimą įtraukti į kongreso darbotvarkę ir siūlyti pirmiausiai steigti UAB, kuri vėliau būtu performuota į Draudimo bendrovę. Toks sprendimas užtikrintų greitesnę draudimo bendrovės veiklos pradžią.

Taip pat pasiūlyta kol kas steigti draudimo bendrovę be stebėtojų tarybos, o asociacija „Linava“ kontroliuotų jos veiklą kaip vienintelė akcininkė. Ateityje, gavus licenciją, bus įsteigta ir stebėtojų taryba.

Pristatyti reprezentacinių, telekomunikacijų ir kelionių išlaidų limitų nustatymo ir viršytų limitų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimai. Aptarta kas bus laikoma reprezentacinėmis išlaidomis ir kokia jų kompensavimo tvarka. Naujam aprašui pritarta.

Į kongreso darbotvarkę nuspręsta įtraukti ir įstatų pakeitimus dėl reikalavimų prezidentui ir dėl nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Taip pat dėl reikalavimo įmonėms, kurių atstovai pretenduoja į asociacijos valdymo organus, aktyviai vykdyti transporto veiklą.  Kongrese bus keliama ir diskusija dėl galimybės mažinti prezidiumo narių skaičių.

Asociacijos buhalterijai pavesta vykdyti papildomą piniginių srautų kontrolę. Reikalavimas priimtas siekiant iki minimumo sumažinti galimas finansinių operacijų rizikas.

Išaiškinimas dėl dalies klausimų

DĖL GENERALINIO SEKRETORIAUS RINKIMŲ

Vadovaujantis prezidiumo darbo reglamentu, pasiūlyta į darbotvarkę įtraukti klausimą dėl generalinio sekretoriaus patvirtinimo. Posėdžio darbotvarkė patvirtinta pagal reglamento reikalavimus. Generalinis sekretorius paskirtas teisėtai, laikantis nustatytos prezidiumo darbo tvarkos.

DĖL NEEILINIO KAUNO REGIONINIO SUSIRINKIMO

Asociacijos įstatai numato, kad prezidiumas privalo paskelbti apie neeilinį regioninį susirinkimą ne vėliau kaip per dešimt dienų ir jis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo paraiškos pateikimo, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 regiono narių.

Prezidiumas posėdyje priėmė nutarimą nešaukti Kauno regioninio susirinkimo. Remiantis įstatais, prezidiumui nepaskelbus apie šaukiamą neeilinį regioninį susirinkimą, tai paskelbti ne vėliau kaip per penkias dienas nuo minėto dešimties dienų termino pabaigos privalo generalinis sekretorius.

Generalinis sekretorius laikydamasis Asociacijos įstatuose nustatytų terminų, balandžio 18 d. paskelbė apie neeilinio Kauno regioninio susirinkimo šaukimą 2018 m. gegužės 31 d. Kauno regiono narių prašymas yra įgyvendintas pilna apimtimi, laikantis imperatyvių Asociacijos įstatuose numatytų terminų.