LT EN RU
Naujienos

Nelaimingų atsitikimų darbe tendencijas transporto sektoriuje VDI vertina pozityviai

2020 gegužės 18

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pasidalino informacija apie sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe ir jų rodiklių tendencijas transporto saugojimo įmonėse 2018-2019 metais.

2019 m. transporto ir saugojimo įmonėse įvyko 12 mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, iš kurių 5 atvejus sukėlė eismo taisyklių pažeidimai sauskeliuose, kurių pažeidėjais įvardijamas ne nukentėjusysis, o tretieji asmenys, ir 3 atvejai, kai darbuotojai žuvo eismo įvykių, nulemtų jų pačių padarytų kelių eismo saugos taisyklių pažeidimų. 2018 m. buvo nustatyta du kartus daugiau atvejų, kai mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe nulėmė pačių nukentėjusiųjų padaryti kelių eismo saugos taisyklių pažeidimai. Analizuojant mirtinų 2019 m. įvykusių nelaimingų atsitikimų darbe priežastis, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų (be aukščiau aptartų eismo saugos taisyklių) pažeidimų, kurie galėjo turėti įtakos įvykiui įvykti nustatyta nebuvo.

Tiriant įvykius darbe, dėl kurių buvo sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai 2019 m. dažniausiomis priežastimis įvardinti: saugos ir sveikatos norminio teisės akto (darbuotojams privalomų vykdyti instrukcijų, taisyklių ir kt.) reikalavimų pažeidimai  – 5 atvejai; saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės įmonėje nepakankamumas – 3 atvejai; eismo taisyklių pažeidimai sauskeliuose – 3 atvejais. 6 atvejais darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų (darbdavio neįgyvendintų DSS teisės aktų reikalavimų ar darbuotojo instrukcijų reikalavimų nesilaikymo), kurie galėjo sąlygoti sunkius nelaimingus atsitikimus darbe nenustatyta.

Siekiant tolimesnio pozityvių tendencijų išlaikymo užtikrinimo darbdaviai skatinami įgyvendinti prevencines ir kontrolines priemones tokias kaip darbuotojų instruktavimas, žinių bei įgūdžių ugdymas dėl eismo saugos taisyklių laikymosi, saugaus krovos darbų atlikimo, krovinių tvirtinimo reikalavimų laikymosi ir kitų darbuotojų saugai svarbių veiksnių.

Su išsamia VDI statistine medžiaga galite susipažinti čia.

 


Grįžti
KLAUSK